Charakteristika podniku

  • Print

Predmet podnikania: Výroba a rozvod tepla, (vrátane jeho predaja), zabezpečovanie služieb na prevádzku objektov, zariadení budov, vodoinštalatérske práce, kúrenárske práce, rozmnožovacie a kopírovacie služby. Spoločnosť môže vykonávať aj ďalšie činnosti uvedené v obchodnom registri.

Názov obchodnej spoločnosti: Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o.,
Sídlo: Školská 2, ŠURANY
IČO: 36 561 011
Deň zápisu: 16.6.2004
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Štatutárny orgán :
konateľ Jozef TRUNGEL, DiS

Spoločníci :
Mesto Šurany (ako jediný spoločník)

Dozorná rada :
Ing. Eva Augustínová, predseda, prednostka MsÚ Šurany
Ing. František Tamašovič, zástupca primátora mesta Šurany
Mgr. Karol Kliment, člen, poslanec MsZ Šurany