Oznámenie o krátkodobom prerušení dodávky tepla a teplej vody

Oznamujeme Vám, že z dôvodu odstraňovania nepredvídanej poruchy na primárnom rozvode tepla, dôjde ku krátkodobému prerušeniu dodávky tepla a teplej vody dňa 26.apríla 2019 (piatok), v čase od 5.00 h do odstránenia poruchy (cca do 15.00 h), pre nasledovných odberateľov:

VS Základná škola VS Základná škola Základná škola SNP
(OST VS III Sever II) MDŽ 1-3 OBD
(OST VS III Sever II) MDŽ 5-7 OBD
(OST VS III Sever II) MDŽ 9-11 OBD
(OST VS III Sever II) MDŽ 13-15 OBD
(OST VS III Sever II) MDŽ 17-19 OBD
(OST VS III Sever II) MDŽ 21-23 OBD
(OST VS III Sever II) MDŽ 25-27 OBD
(OST VS III Sever II) MDŽ 29-31 Handimex - byt
(OST VS III Sever II) MDŽ 33-35 OBD
(OST VS III Sever II) MDŽ 2-4 MsBP
(OST VS III Sever II) MDŽ 6-8 OBD
(OST VS III Sever II) MDŽ 10-12 OBD
(OST VS III Sever II) MDŽ 14-16 OBD
(OST VS III Sever II) MDŽ 18-20 OBD
(OST VS III Sever II) MDŽ 22-24 OBD
(OST VS III Sever II) Materská škola MDŽ MŠ MDŽ
(OST VS III Sever II) MDŽ 30-32 OBD
(OST VS III Sever II) MDŽ 34-36 OBD
(OST VS III Sever II) MDŽ 38-40 OBD
(OST VS III Sever II) MDŽ 42-48 OBD
(OST VS III Sever II) MDŽ 50-56 MsBP
(OST VS III Sever II) Lúčná 1-3-5-7 OBD
(OST VS III Sever II) MDŽ 2 E MsBP
(OST VS III Sever II) MDŽ 2 F MsBP
(OST VS III Sever II) MDŽ 2 G MsBP

 

Ďakujeme za pochopenie.

Additional information