Dôležitý oznam

Oznamujeme všetkým našim klientom, že z dôvodu čerpania riadnej dovolenky zodpovednej pracovníčky, bude v dňoch

6.9.2019 (piatok) až 18.9.2019 (streda)

pokladňa Mestského bytového podniku Šurany, s.r.o      z a t v o r e n á.

V uvedených dňoch nebudeme inkasovať žiadne hotovostné platby, ani nebudeme vybavovať žiadnu agendu súvisiacu so správou bytových a nebytových priestorov.

Ďakujeme za pochopenie !

Additional information