!!! N E P R E H L I A D N I T E !!!

Vlastník a nájomník bytu je povinný pri úhrade platieb uvádzať SPRÁVNY variabilný symbol (VS), na základe ktorého je možné jeho platbu správne zúčtovať a identifikovať (nepodceňovať počet núl pred VS a vo VS).

V prípade, že bude platba bez VS, či už vklad na účet, alebo prevod, alebo bude nesprávne uvedený VS, bude platcovi , či už nájomníkovi, alebo vlastníkovi zúčtovaný poplatok 5 € za každú jednu nesprávne uhradenú platbu.

Additional information