Zmluvy 2020

číslo zmluvy názov zmluvy dátum podpisu suma zmluvný partner
01/01/2020 Zmluva o nájme nebytového priestoru
30.01.2020 1564,95€ Alena Barusová BYTAFORM
01/05/2020 Zmluva o nájme nebytového priestoru
15.05.2020 1743€ Miloš SKAČAN