Zmluvy 2021

číslo zmluvy názov zmluvy dátum podpisu suma zmluvný partner
01/01/2021 Nájomná zmluva
25.01.2020 - P.Ondrišek, V.Ondrišeková
02/01/2021 Zmluva o nájme nebytového priestoru
29.01.2020 1564,95€ Marián Gajdošík - MOMAMONT

Additional information