v roku 2011

 • Rozhodnutie ÚRSO 0063/2011/E Ceny za dodávku elektriny pre malé podniky
 • Rozhodnutie ÚRSO Ceny za distribúciu elektriny na rok 2011
 • Cennik za dodávku plynu - Malé podnikanie a organizácie platný od 1.1.2011
 • Cenník spoločnosti Ista, za sezónu 2010
 • Cenník spoločnosti Techem, za sezónu 2010
 • Dodatok-č.1 k Cenníku za dodávku plynu - Malé podnikanie - účinný od 1.7.2011
 • Rozhodnutie ÚRSO 0022/2011/T Cena tepla z 21.12.2010 platná od 1.1.2011
 • Oznámenie množstva zrážkových vôd na rok 2011
 • Rozhodnutie ÚRSO 0103/2011/V - Ceny za dodávku a distribúciu pitnej vody a odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou zo 6.12. 2010
 • Rozhodnutie ÚRSO 0177/2011/V - Ceny za dodávku a distribúciu pitnej vody a odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou zo dňa 16.6.2011
 • Rozhodnutie ÚRSO 0420/2011/T Cena tepla z 19.9.2011 platná od 1.10.2011

 

*Ceny elektrickej energie sa týkajú spotreby elektriny v spoločných priestoroch (chodby) a na spoločných zariadeniach bytových domov (výťahy) v správe našej spoločnosti.

Additional information