v roku 2012

  • Rozhodnutie ÚRSO 0018/2012/T Cena tepla z 12.12.2011 platná na rok 2012
  • Oznámenie Cena vodného a stočného platná od 1.1.2012
  • Oznámenie množstva zrážkových vôd na  rok 2012
  • Cenník za distribúciu elektriny na rok 2012
  • Cenník za dodávku elektriny účinný od 1.1.2012
  • Cenník za dodávku plynu - malé podnikanie a organizácie platný od 1.1.2012
  • Cenník spoločnosti Ista, M. Kokošove 6-8 za sezónu 2011
  • Cenník spoločnosti Ista, MDŽ 50 až 56 za sezónu 2011
  • Cenník spoločnosti Techem, za sezónu 2011

 

*Ceny elektrickej energie sa týkajú spotreby elektriny v spoločných priestoroch (chodby) a na spoločných zariadeniach bytových domov (výťahy) v správe našej spoločnosti.

Additional information