v roku 2013

  • Rozhodnutie ÚRSO 0078/2013/T Cena tepla z 10.12.2012 platná na rok 2013
  • Cenník spoločnosti Ista, M. Kokošove 6-8 za sezónu 2012
  • Cenník spoločnosti Ista, MDŽ 50 až 56 za sezónu 2012
  • Cenník spoločnosti Techem, za sezónu 2012

 

*Ceny elektrickej energie sa týkajú spotreby elektriny v spoločných priestoroch (chodby) a na spoločných zariadeniach bytových domov (výťahy) v správe našej spoločnosti.

Additional information