v roku 2014

  • Rozhodnutie ÚRSO č. 0072-2014-V o cene vody z 18.11.2013 platná na r. 2014
  • Rozhodnutie ÚRSO č. 009-2014-T Cena tepla z 18.11.2013 platná  na rok 2014
  • Cenník spoločnosti Ista, M. Kokošove 6-8 za sezónu 2013
  • Cenník spoločnosti Ista, MDŽ 50 až 56 za sezónu 2013
  • Cenník spoločnosti Techem, za sezónu 2013

 

*Ceny elektrickej energie sa týkajú spotreby elektriny v spoločných priestoroch (chodby) a na spoločných zariadeniach bytových domov (výťahy) v správe našej spoločnosti.

Additional information