v roku 2017

  • Rozhodnutie URSO č. 0063/2017/T o cene tepla na obdobie od 1.1.2017 do 31.12.2017
  • Rozhodnutie URSO č. 0265/2017/V o zmene stočného, platné od 1.12.2017

 

*Ceny elektrickej energie sa týkajú spotreby elektriny v spoločných priestoroch (chodby) a na spoločných zariadeniach bytových domov (výťahy) v správe našej spoločnosti.

Additional information