v roku 2022

v roku 2019

  • Informácia od Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Nitra o zvyšovaní ceny stočného od 1.9.2019
  • Cenové rozhodnutie URSO č. 0014/2019/V, zo dňa 21.8.2019 o zmene výšky ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou

v roku 2018

  • Rozhodnutie URSO č. 0077/2018/T o cene tepla na obdobie od 1.1.2018 do 31.12.2021

 

*Ceny elektrickej energie sa týkajú spotreby elektriny v spoločných priestoroch (chodby) a na spoločných zariadeniach bytových domov (výťahy) v správe našej spoločnosti.

v roku 2017

  • Rozhodnutie URSO č. 0063/2017/T o cene tepla na obdobie od 1.1.2017 do 31.12.2017
  • Rozhodnutie URSO č. 0265/2017/V o zmene stočného, platné od 1.12.2017

 

*Ceny elektrickej energie sa týkajú spotreby elektriny v spoločných priestoroch (chodby) a na spoločných zariadeniach bytových domov (výťahy) v správe našej spoločnosti.

v roku 2014

  • Rozhodnutie ÚRSO č. 0072-2014-V o cene vody z 18.11.2013 platná na r. 2014
  • Rozhodnutie ÚRSO č. 009-2014-T Cena tepla z 18.11.2013 platná  na rok 2014
  • Cenník spoločnosti Ista, M. Kokošove 6-8 za sezónu 2013
  • Cenník spoločnosti Ista, MDŽ 50 až 56 za sezónu 2013
  • Cenník spoločnosti Techem, za sezónu 2013

 

*Ceny elektrickej energie sa týkajú spotreby elektriny v spoločných priestoroch (chodby) a na spoločných zariadeniach bytových domov (výťahy) v správe našej spoločnosti.

Additional information