Generálna oprava kotla K-2

Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o., ako výrobca a distribútor tepla a teplej úžitkovej vody na území mesta Šurany, uskutočnil v mesiaci august až september generálnu opravu kotla K-2 v areáli centrálnej kotolne, čím sa zvýšila spoľahlivosť dodávok tepla pre občanov mesta. Výmenou horáka kotla za moderný horák typu Weishaupt sa súčasne zvýšila hospodárnosť v spaľovaní paliva – zemného plynu.

Generálna oprava kotla bola realizovaná firmou VEMAPOS Bratislava, s.r.o. z vlastných zdrojov spoločnosti Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o.

Preberacie konanie sa uskutočnilo 4. októbra 2013 za účasti zainteresovaných orgánov – realizačnej firmy, technickej inšpekcie z Nitry a prevádzkovateľa. Za mesto Šurany, ktoré je jediným (100 %) vlastníkom spoločnosti Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o., sa preberacieho konania zúčastnil Ing. Igor Bartovič, viceprimátor mesta.

Odovzdanie zrekonštruovaného a modernizovaného kotla do štandardnej prevádzky je prvým krokom k pripravovanej modernizácii nadzemných zariadení tepelného hospodárstva mesta, ktorá je plánovaná na roky 2015 až 2016.

Realizácia tejto generálnej opravy nebude mať negatívny dopad na cenu tepla a cena tepla zostáva nezmenená aj v roku 2014

V Šuranoch, 14.10.2013
Jozef Trungel, vedúci tech.úseku a energetik spoločnosti MBP Šurany, s.r.o.

Generálna oprava kotla K-2
Generálna oprava kotla K-2
Generálna oprava kotla K-2
Generálna oprava kotla K-2
Generálna oprava kotla K-2
Generálna oprava kotla K-2
Generálna oprava kotla K-2
Generálna oprava kotla K-2
Generálna oprava kotla K-2
Generálna oprava kotla K-2
Generálna oprava kotla K-2
Generálna oprava kotla K-2
Generálna oprava kotla K-2
Generálna oprava kotla K-2
Generálna oprava kotla K-2
Generálna oprava kotla K-2
Generálna oprava kotla K-2
Generálna oprava kotla K-2
Generálna oprava kotla K-2
Generálna oprava kotla K-2
 
 
 
Powered by Phoca Gallery