Organizačná štruktúra

Ing. Martin UHRÍK
konateľ - riaditeľ obchodnej spoločnosti Mesta Šurany
(štatutárny zástupca organizácie)


Jana BELENČÍKOVÁ

- správa bytov
- evidencia závad v bytoch – nahlasovanie porúch
- evidencia žiadostí o pridelenie, resp. prenájom mestských bytov
- evidencia platieb za nájom a služby spojené s užívaním bytu
- pokladňa


--------------------------------------------------------------------------------
Obsluhu zariadení na výrobu a rozvod tepelnej energie vykonávajú 4 pracovníci dispečerského systému riadenia a kontroly ako obsluha Centrálnej kotolne a výmenníkových staníc VS1, VS2 a VS3
Opravy vlastných i cudzích zariadení sú zabezpečované v súčasnosti 2-mi vlastnými pracovníkmi údržieb, tiež dodávateľsky.
Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o. zamestnáva 10 stálych zamestnancov na plný úväzok.

Additional information