Prevádzkový oznam

Oznamujeme Vám, že z dôvodu čerpania riadnych dovoleniek, bude v 30. kalendárnom týždni upravená pracovná doba nasledovne:

- Pondelok, 26.7.2021 -  z a t v o r e n é

- Utorok, 27.7.2021  -     7.00 h - 15.00 h

- Streda, 28.7.2021  -     7.00 h -  15.00 h

- Štvrtok, 29.7.2021  -     z a t v o r e n é

- Piatok, 30.7.2021   -      z a t v o r e n é

Súčasne Vám oznamujeme, že v uvedenom týždni nebudeme inkasovať žiadne hotovostné platby ani vybavovať žiadnu agendu, týkajúcu sa správy a prevádzky nehnuteľností.

V prípade nahlasovania neodkladných porúch, volajte na centrálny tepelný zdroj - 035/6500102.

Ďakujeme z n a pochopenie !

Oznámenie o letnej odstávke TÚV

Na základe plánu opráv a údržby tepelno-technických zariadení sa v dňoch 9.8.2021 - 12.8.2021 (pondelok - štvrtok) uskutoční úplná odstávka zariadení na výrobu tepla a teplej vody, tzn: že teplá voda nebude dodávaná v čase od 0.00 h dňa 9.8.2021 do 06.00 h dňa 12.8.2021.

V prípade skoršieho ukončenia prác môže byť teplá voda spustená i predčasne.

Za pochopenie ďakujeme !

Pracovný čas

Hlavný pracovný čas:

Po od 700 do 1500 hod. - ÚRADNÉ HODINY
Ut od 700 do 1500 hod.
St od 700 do 1700 hod. - ÚRADNÉ HODINY
Št od 700 do 1500 hod.
Pi od 700 do 1300 hod.

Obedňajšia prestávka 30 minút v čase od 1100 do 1200 hod.

Poruchy

V hlavnom pracovnom čase
na tel. č. 035/6500 460;- Mária Ličková, mob. tel.: 0910/984 362

V mimopracovnom čase
na tel. č. 035/6500 102 obsluha kotolne

Additional information