Zmluvy 2011

číslo zmluvy názov zmluvy dátum podpisu suma zmluvný partner
01/01/2011 Dodatok k nájomnej zmluve 31.01.2011 - A. Vrábelová, A. Bednárik
01/02/2011 Zmluva o nájme nebytového priestoru 11.02.2011 127,82  Cech maliarov Slovenska
02/02/2011 Zmluva o nájme nebytového priestoru 11.02.2011 1832,40 COLOR DECOR spol. s r.o.
01/03/2011 Dodatok k nájomnej zmluve 31.03.2011 - J. Štefániková, M. Štefánik
01/06/2011 Zmluva o podnájme nebytového priestoru 09.06.2011 1960,22 BAL SLOVAKIA s.r.o.
02/06/2011 Zmluva o nájme nebytových priestorov 28.06.2011 163,08 Chovmat F.U., s.r.o.
01/07/2011 Dodatok k nájomnej zmluve 31.07.2011 - Otto Frnda
02/07/2011 Dodatok k nájomnej zmluve 31.07.2011 - Jozef Olah
03/07/2011 Dodatok k nájomnej zmluve 31.07.2011 - J. Divko, K. Divková
04/07/2011 Dodatok k nájomnej zmluve 31.07.2011 - D. Lauro, R. Laurová
05/07/2001 Dodatok k nájomnej zmluve 31.07.2011 - Peter Banás
06/07/2011 Dodatok k nájomnej zmluve 31.07.2011 - Zuzana Hangalová
07/07/2011 Dodatok k nájomnej zmluve 31.07.2011 - R. Zeleňák, A. Zeleňáková
08/07/2011 Dodatok k nájomnej zmluve 31.07.2011 - M. Kováčiková, M. Kováčik
09/07/2011 Dodatok k nájomnej zmluve 31.07.2011 - Juraj Hajnala st.
10/07/2011 Dodatok k nájomnej zmluve 31.07.2011 - M. Hlavatý, A. Hlavatá
11/07/2011 Dodatok k nájomnej zmluve 31.07.2011 - Beáta Bachová
12/07/2011 Dodatok k nájomnej zmluve 31.07.2011 - M. Laho, G. Lahová
13/07/2011 Dodatok k nájomnej zmluve 31.07.2011 - Peter Krajčovič
14/07/2011 Dodatok k nájomnej zmluve 31.07.2011 - Mária Eliášová
01/08/2011 Dodatok k nájomnej zmluve 31.08.2011 - J. Hajnala, I. Hajnalová
01/09/2011 Nájomná zmluva 01.09.2011 - Helena Smoleňáková
02/09/2011 Zmluva o nájme nebytových priestorov 22.09.2011 206,74 EK Reklama
03/09/2011 Dodatok k nájomnej zmluve 30.09.2011 - Vincent Vokolek
01/10/2011 Zmluva o nájme nebytových priestorov 01.10.2011 704,47 Pohrebníctvo BENEK s.r.o.
02/10/2011 Nájomná zmluva 24.10.2011 - P. Hagan, M. Haganová
01/11/2011 Dodatok k nájomnej zmluve 29.11.2011 - P. Hatala, L. Klimanová
01/12/2011 Dodatok k nájomnej zmluve 27.12.2011 - P. Nagy, J. Nagyová
02/12/2011 Nájomná zmluva 16.12.2011 - Mária Verešová
03/12/2011 Nájomná zmluva 16.12.2011 - P. Gregušík, M. Gregušíková
04/12/2011 Nájomná zmluva 16.12.2011 - Eva Tarajová
05/12/2011 Nájomná zmluva 16.12.2011 - Anna Gubová
06/12/2011 Nájomná zmluva 16.12.2011 - M. Bujdák, M. Bujdáková
07/12/2011 Nájomná zmluva 16.12.2011 - Peter Buranský
08/12/2011 Nájomná zmluva 16.12.2011 - Beáta Lenčéšová
09/12/2011 Nájomná zmluva 16.12.2011 - Milan Kováč
10/12/2011 Nájomná zmluva 16.12.2011 - Eva Kovácsová
11/12/2011 Nájomná zmluva 16.12.2011 - L. Kováč, M. Kováčová
12/12/2011 Nájomná zmluva 16.12.2011 - Š. Kováč, I. Kováčová
13/12/2011 Nájomná zmluva 16.12.2011 - Renáta Kováčová
14/12/2011 Nájomná zmluva 16.12.2011 - Vincencia Kováčová
15/12/2011 Nájomná zmluva 22.12.2011 - T. Kováč, P. Rafaelová
16/12/2011 Nájomná zmluva 16.12.2011 - Dušan Polák
17/12/2011 Nájomná zmluva 16.12.2011 - J. Pavelka, V. Pavelková
18/12/2011 Nájomná zmluva 16.12.2011 - Tatiana Lakatošová