Zmluvy 2015

číslo zmluvy názov zmluvy dátum podpisu suma zmluvný partner
01/01/2015

Nájomná zmluva

31.12.2014 -
L.Kováč, M.Kováčová
02/01/2015 Nájomná zmluva
31.12.2014 - Renáta Kováčová
04/01/2015 Nájomná zmluva
31.12.2014 - E.Brand, E.Brandová
05/01/2015 Nájomná zmluva
31.12.2014 -
Peter Buranský

06/01/2015

Nájomná zmluva
31.12.2014 - M.Bujdák, M.Bujdáková
07/01/2015 Nájomná zmluva
31.12.2014 - Júlia Bandová
08/01/2015 Nájomná zmluva
31.12.2014 - Beáta Lenčéšová
09/01/2015 Nájomná zmluva
31.12.2014 - Mária Verešová
10/01/2015 Nájomná zmluva
31.12.2014 - Emil Brand
11/01/2015 Nájomná zmluva
31.12.2014 - P.Gregušík, M.Gregušíková
12/01/2015 Nájomná zmluva
31.12.2014 - M.Hozlár, M.Hozlárová
13/01/2015 Nájomná zmluva
31.12.2014 - Zoltán Kovács
14/01/2015 Nájomná zmluva
31.12.2014 - Š.Kováč, I.Kováčová
15/01/2015 Nájomná zmluva
31.12.2014 - T.Kováč, P.Rafaelová
16/01/2015 Nájomná zmluva
31.12.2014 - J.Pavelka, V.Pavelková
17/01/2015 Nájomná zmluva
31.12.2014 - Vincencia Kováčová
18/01/2015 Nájomná zmluva
31.12.2014 - Jozef Rafael
19/01/2015 Nájomná zmluva
31.12.2014 - Milan Kováč
20/01/2015 Nájomná zmluva
31.12.2014 - Eva Tarajová
21/01/2015 Nájomná zmluva
31.12.2014 - Roman Procháczka
22/01/2015 Nájomná zmluva
31.12.2014 - Helena Smoleňáková
23/01/2015 Nájomná zmluva
31.12.2014 - Paula Poláková
24/01/2015 Nájomná zmluva 31.12.2014 - Anna Gubová
25/01/2015 Nájomná zmluva 31.12.2014 - Dušan Polák
01/02/2015 Nájomná zmluva 31.01.2015 - Štefan Polák
01/03/2015 Zmluva o nájme nebytových priestorov 12.03.2015 817,96 € Cryoniq s.r.o.
01/04/2015 Nájomá zmluva 31.03.2015 - Daniel Hunák
02/04/2015 Nájomá zmluva 30.04.2015 - S.Chovancová, V.Erdélyi
03/04/2015 Nájomá zmluva 30.04.2015 - Ján Morvay
04/04/2015 Nájomá zmluva 01.05.2015 - Mária Verešová
01/05/2015 Nájomá zmluva 27.05.2015 - Eleonóra Banásová
02/05/2015 Zmluva o nájme nebytových priestorov 15.05.2015 1101,53€ Pavol Miček
01/06/2015 Nájomá zmluva 30.06.2015 - Mária Hrušovská
02/06/2015 Nájomá zmluva 30.06.2015 - Miroslava Strakulová
03/06/2015 Nájomá zmluva 30.06.2015 - Jarmila Drážkovičová
01/07/2015 Nájomá zmluva 30.07.2015 - M.Mráziková, P.Mrázik
02/07/2015 Nájomá zmluva 31.07.2015 - J. Foltín, S.Foltínová
03/07/2015 Nájomá zmluva 28.07.2015 - F.Almáši, M.Almášiová
04/07/2015 Nájomá zmluva 31.07.2015 - Ľubica Vrbová
01/08/2015 Nájomá zmluva 31.08.2015 - Zita Štefčíková
01/09/2015 Nájomá zmluva 21.09.2015 - Róbert Brand
02/09/2015 Nájomá zmluva 30.10.2015 - P.Hagan, M.Haganová
03/09/2015 Nájomá zmluva 30.09.2015 - Anna Zárubová
01/10/2015 Zmluva č.: 7/1000057160 02.10.2015 - Záp. vodárenská spoločnosť
01/11/2015 Nájomá zmluva 30.11.2015 - Oľga Nemešová
02/11/2015 Nájomá zmluva 30.11.2015 - Monika Uhríková
03/11/2015 Nájomá zmluva 30.11.2015 - Matúš Malík
01/12/2015 Nájomá zmluva 30.12.2015 - Anna Gubová
02/12/2015 Nájomá zmluva 30.12.2015 - Renáta Kováčová
03/12/2015 Nájomá zmluva 30.12.2015 - L.Kováč, M.Kováčová
04/12/2015 Nájomá zmluva 30.12.2015 - Rudolf Brand ml.
05/12/2015 Nájomá zmluva 30.12.2015 - Margaréta Brandová
06/12/2015 Nájomá zmluva 30.12.2015 - Rudolf Brand
07/12/2015 Nájomá zmluva 30.12.2015 - E.Brand, E.Brandova
08/12/2015 Nájomá zmluva 30.12.2015 - M.Bujdák, M.Bujdáková
09/12/2015 Nájomá zmluva 30.12.2015 - Štefan Polák
10/12/2015 Nájomá zmluva 30.12.2015 - M. Verešová
11/12/2015 Nájomá zmluva 30.12.2015 - Eva Tarajová
13/12/2015 Nájomá zmluva 30.12.2015 - P.Gregušík, M.Gregušíková
14/12/2015 Nájomá zmluva 30.12.2015 - Helena Smoleňáková
15/12/2015 Nájomá zmluva 30.12.2015 - Emil Brand
16/12/2015 Nájomá zmluva 30.12.2015 - M.Hozlár, M.Hozlárová
17/12/2015 Nájomá zmluva 30.12.2015 - Dušan Polák