Zmluvy 2020

číslo zmluvy názov zmluvy dátum podpisu suma zmluvný partner
01/01/2020 Zmluva o nájme nebytového priestoru
30.01.2020 1564,95€ Alena Barusová BYTAFORM
01/05/2020 Zmluva o nájme nebytového priestoru
15.05.2020 1743€ Miloš SKAČAN
01/08/2020 Nájomná zmluva
28.08.2020 - P.Rakovský, E.Rakovská
02/08/2020 Nájomná zmluva
28.08.2020 - R.Ostrožlík, G.Ostrožlíková
03/08/2020 Nájomná zmluva
28.08.2020 - Marián Groma
04/08/2020 Nájomná zmluva
28.08.2020 - Lívia Lukács
05/08/2020 Nájomná zmluva
28.08.2020 - Anastázia Barošová
06/08/2020 Nájomná zmluva
28.08.2020 - Jaroslav Vitek
07/08/2020 Nájomná zmluva
28.08.2020 - L.Juhásová, M.Vančík
08/08/2020 Nájomná zmluva
28.08.2020 - Zuzana Heková
09/08/2020 Nájomná zmluva
28.08.2020 - Erika Štefániková
10/08/2020 Nájomná zmluva
28.08.2020 - V.Ikrényiová, T.Radl
01/09/2020 Zmluva o nájme nebytového priestoru
14.09.2020 475,93€ Mgr. Jozef Švec-INTEGRÁL
02/09/2020 Nájomná zmluva
29.09.2020 - M.Horváth, H.Horváthová
01/11/2020 Nájomná zmluva
01.12.2020 - Alica Dömeová
01/12/2020 Nájomná zmluva
30.12.2020 - Anna Gubová
02/12/2020 Nájomná zmluva
30.12.2020 - E.Brand, E.Brandová
03/12/2020 Nájomná zmluva
30.12.2020 - Emil Brand
04/12/2020 Nájomná zmluva
30.12.2020 - Rudolf Brand
05/12/2020 Nájomná zmluva
30.12.2020 - Rudolf Brand
06/12/2020 Nájomná zmluva
30.12.2020 - Margaréta Brandová
07/12/2020 Zmluva o nájme nebytového priestoru
30.12.2020 1349,57€ Jozef RÍČI FORSGAS

Additional information