Poruchy

V hlavnom pracovnom čase
na tel. č. 035/6500 460;- Jana Belenčíková, mob. tel.: 0910/984 362

V mimopracovnom čase
na tel. č. 035/6500 102 obsluha kotolne

Additional information