Štyri rady, ako sa vyhnúť studeným radiátorom v byte

[magazin-reality.sme.sk; 20/11/2017; Diana Schniererová ; Zaradenie: Magazin Reality / Bývanie]

Vzduch v radiátoroch a potrubiach môže zdvihnúť náklady až o desať percent.

Každý vykurovací systém si vyžaduje pred začiatkom sezóny revíziu. Či už je to plynový kotol a komín v rodinnom dome, alebo radiátor v paneláku.

Keďže vykurovacia sezóna už prebieha, povinné kontroly by už mali mať domácnosti za sebou.

Niektoré úkony sa dajú dobehnúť aj neskôr. Tu je pár typov, ako sa vyhnúť studeným radiátorom, keď začne teplota vonkajšieho teplomera klesať.

1. V prvom rade je dobré vedieť, že počas celého leta alebo aspoň v čase, keď sa predpokladá začiatok vykurovania, by ste mali nechať termostatické hlavice otvorené na maximum, čiže na piatom stupni. Uľahčíte tak správny nábeh vykurovacej sústavy vo svojom byte, ale aj prípadné neohlásené opravy počas leta.

2. Skontrolujte, či sa na radiátoroch nenachádzajú zhrdzavené miesta. Ak áno, radiátor je lepšie vymeniť. Vyhnete sa tak netesnosti spôsobenej koróziou.

3. Skontrolujte, či vám fungujú regulačné ventily a termostatické hlavice. Ak sa dá hlavica s miernym odporom otvoriť aj zatvoriť, je v poriadku. Ak to tak nie je, poruchu oznámte správcovi bytového domu.

4. Radiátory treba pred vykurovacou sezónou alebo na jej začiatku odvzdušniť. Radiátor treba odvzdušniť, keď nekúri ani pri úplnom otvorení termostatického ventilu, keď hreje len jeho časť, alebo keď v ňom počuť šumenie alebo žblnkotanie. Vzduch v radiátoroch a potrubiach môže zdvihnúť náklady až o desať percent.

Užitočné informácie

Slovenský plynárenský priemysel:

- Zákaznícka linka: 0850/111 363
- Férová linka:        0800/126 076
- Poruchová linka:  0850/111 727

Západoslovenská energetika:

- Zákaznícka linka: 0850/111 555 (v pracovných dňoch od 7.00 do 19.00 h)
- Poruchová linka:  0800/111 567

Ako správne hospodáriť s teplom

Väčšina domácností na Slovensku využíva teplovodné ústredné vykurovanie.
Vzhľadom na neustále zvyšovanie cien energie sú mnohí nútení zamýšľať sa
nad jej úsporou. Overeným a efektívnym spôsobom, ako znížiť spotrebu tepla
a udržať si tepelnú pohodu, je správne používať termoregulačné ventily osadené
funkčnými regulačnými hlavicami. Každý jeden stupeň teploty v miestnosti
navyše znamená zvýšenie nákladov na vykurovanie o 6 %. ...viac...

Revízie plynových spotrebičov

Viete, že za plynové spotrebiče a rozvody zodpovedajú vlastníci? Tušíte, čo môže spôsobiť únik plynu a kto za to bude zodpovedný? Viete, kedy je čas na revíziu? Ak nie, je čas na pripomenutie základných povinností a termínov, ktoré súvisia s rozvodmi plynu, regulačnou sústavou, plynomermi a spotrebičmi.

 

Kontrola rozvodov zemného plynu vyplýva priamo zo zákona. Málokto si uvedomuje, že od hlavného uzáveru plynu preberá zodpovednosť odberateľ. To znamená, že vlastník alebo správca nehnuteľnosti sa musí starať o technický stav rozvodov. Čo všetko spadá pod túto starostlivosť napríklad v bytovom dome? Od hlavného uzáveru prakticky všetko. Čiže všetky potrubia, stupačky, uzávery, odbočky a prípoje a samozrejme, plynomer. Zodpovednosť za tieto súčasti je vo väčšine bytových domovv na pleciach spoločenstva vlastníkov alebo na správcovi. Za plynomerom prechádza táto zodpovednosť na vlastníka bytu. Jednoducho povedané, potrubie za plynomerom, uzáver na spotrebičoch a všetky spotrebiče sú v kompetencii vlastníka bytu.


Ako sa treba starať o rozvody?

O rozvody sa prevažne stará vlastník nehnuteľnosti, spoločenstvo vlastníkov alebo správca. V takomto prípade zodpovedná osoba, napr. správca, objedná revízie v zákonom stanovených lehotách. Revízny technik následne skontroluje spoločné rozvody a taktiež rozvody a spotrebiče v domácnostiach. Ak nájde nedostatky, uvedie ich v revíznej správe. V bytovom dome sa kontroly vykonávajú raz za tri roky, odborná skúška raz za šesť rokov. Kontrola spotrebičov sa má vykonať každoročne.


Kto uhrádza náklady na revízie?

Obvykle sa revízie a odstránenie nedostatkov v spoločných častiach bytového domu hradia z fondu údržby a opráv. Revízie za plynomerom a odstránenie nedostatkov za plynomerom, rovnako ako opravy plynových spotrebičov v domácnosti, si hradí vlastník bytu.

Do akého termínu treba odstrániť nedostatky?

Vetky nedostatky a poruchy je treba odstrániť v termíne, ktorý je udaný v revíznej správe alebo v posudku. Akékoľvek opravy a údržbárske práce má vykonať iba osoba s požadovaným oprávnením. Preto sa nepokúšajte sami riešiť unikajúci plyn alebo zmeniť rozvody za sporákom, či bojlerom. Mnohé bytovky majú vlastnú kotolňu, pri ktorej treba dbať na dobrý technický stav kotla, vykurovacieho zariadenia ako aj komínového telesa. Pri poruchách rozvodov alebo plynových spotrebičov totiž nehrozí iba vyššia spotreba, ale aj riziko výbuchu plynu a ohrozenie zdravia, či dokonca života. Škody spôsobené neodbornou manipuláciou alebo zlým technickým stavom bývajú často veľmi rozsiahle.


Na čo by mali dbať vlastníci rodinných domov?

Zákon je benevolentnejší pri stanovení zodpovednosti vlastníkov rodinných domov. No škody sa im nevyhýbajú. Preto je nanajvýš vhodné zabezpečiť rovnakú starostlivosť o rozvody, spotrebiče, kotol, či komín v pravidelných intervaloch. Zlý stav vykurovacieho telesa alebo komína sa najčastejšie podpíše pod vznik požiaru v rodinnom dome. Ak vykurujete plynom, treba si dať do kalendára pripomienku na kontrolu komína raz za pol roka. Ak máte komín s vložkou, stačí aj raz za rok. No a druhú pripomienku si dajte na kontrolu kotla alebo iného plynového zariadenie. Najlepším termínom podľa revíznych technikov je obdobie pred, alebo po skončení vykurovacej sezóny. Detailné informácie o pravidelnej kontrole kotlov v závislosti od menovitého výkonu kotla nájdete v prílohe č. 1 Zákona č. 17/2007 Z. z. Lehoty čistenia a kontroly komína sú dané Vyhláškou Ministerstva vnútra SR č. 401/2007 Z. z. Na záver ešte jedno upozornenie. Zanedbávanie revízií, opráv a údržby môže mať vplyv na nevyplatenie poistného plnenia. Má však aj trestnoprávne dôsledky. Riziko ohrozenia vlastného zdravia a života, alebo zdravia a života svojich blízkych, či susedov, ako aj riziko väzenia je snáď dobrým motívom na skontrolovanie plynových rozvodov a spotrebičov. A ako ste na tom vy?

Additional information