Podávanie sťažností

Podávanie sťažností

Sťažnosti, návrhy, podnety a iné podania je možné podať v úradných hodinách Mestského bytového podniku Šurany, s.r.o. v kancelárii označenej tabuľkou PODATEĽŇA písomne na adrese Mestského bytového podniku Šurany, s.r.o., školská 2, Šurany. Ak právny poriadok nestanovuje pre podanie zachovanie písomnej formy s doručením originálu podania, je podanie možné podať aj elektronickou poštou na adresu alebo faxom na faxovom telefónnom čísle 035 6500 460.

Additional information