Podávanie sťažností

Podávanie sťažností

Sťažnosti, návrhy, podnety a iné podania je možné podať v úradných hodinách Mestského bytového podniku Šurany, s.r.o. v kancelárii označenej tabuľkou PODATEĽŇA písomne na adrese Mestského bytového podniku Šurany, s.r.o., školská 2, Šurany. Ak právny poriadok nestanovuje pre podanie zachovanie písomnej formy s doručením originálu podania, je podanie možné podať aj elektronickou poštou na e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Additional information