v roku 2019

 • Informácia od Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Nitra o zvyšovaní ceny stočného od 1.9.2019
 • Cenové rozhodnutie URSO č. 0014/2019/V, zo dňa 21.8.2019 o zmene výšky ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou

v roku 2018

 • Rozhodnutie URSO č. 0077/2018/T o cene tepla na obdobie od 1.1.2018 do 31.12.2021

 

*Ceny elektrickej energie sa týkajú spotreby elektriny v spoločných priestoroch (chodby) a na spoločných zariadeniach bytových domov (výťahy) v správe našej spoločnosti.

v roku 2017

 • Rozhodnutie URSO č. 0063/2017/T o cene tepla na obdobie od 1.1.2017 do 31.12.2017
 • Rozhodnutie URSO č. 0265/2017/V o zmene stočného, platné od 1.12.2017

 

*Ceny elektrickej energie sa týkajú spotreby elektriny v spoločných priestoroch (chodby) a na spoločných zariadeniach bytových domov (výťahy) v správe našej spoločnosti.

v roku 2014

 • Rozhodnutie ÚRSO č. 0072-2014-V o cene vody z 18.11.2013 platná na r. 2014
 • Rozhodnutie ÚRSO č. 009-2014-T Cena tepla z 18.11.2013 platná  na rok 2014
 • Cenník spoločnosti Ista, M. Kokošove 6-8 za sezónu 2013
 • Cenník spoločnosti Ista, MDŽ 50 až 56 za sezónu 2013
 • Cenník spoločnosti Techem, za sezónu 2013

 

*Ceny elektrickej energie sa týkajú spotreby elektriny v spoločných priestoroch (chodby) a na spoločných zariadeniach bytových domov (výťahy) v správe našej spoločnosti.

v roku 2013

 • Rozhodnutie ÚRSO 0078/2013/T Cena tepla z 10.12.2012 platná na rok 2013
 • Cenník spoločnosti Ista, M. Kokošove 6-8 za sezónu 2012
 • Cenník spoločnosti Ista, MDŽ 50 až 56 za sezónu 2012
 • Cenník spoločnosti Techem, za sezónu 2012

 

*Ceny elektrickej energie sa týkajú spotreby elektriny v spoločných priestoroch (chodby) a na spoločných zariadeniach bytových domov (výťahy) v správe našej spoločnosti.

More Articles...

 1. v roku 2012
 2. v roku 2011

Additional information