Zmluvy 2024

číslo zmluvy názov zmluvy dátum podpisu suma zmluvný partner
01/01/2024 Nájomná zmluva
29.12.2023 - Margaréta Brandová
02/01/2024 Nájomná zmluva
29.12.2023 - Rudolf Brand
03/01/2024 Nájomná zmluva
29.12.2023 - M.Bujdák, M.Bujdáková
04/01/2024 Nájomná zmluva
29.12.2023 - Alica Dömeová
05/01/2024 Nájomná zmluva
29.12.2023 - Jozef Foltín
06/01/2024 Zmluva o nájme nebytového priestoru, dodatok č.2
29.02.2024 - PEDANET, s.r.o.
01/02/2024 zmluva
26.02.2024 - LEX-AUDIT,spol.s r.o.
02/02/2024 Nájomná zmluva
31.01.2024 - P.Ondrišek, V.Ondrišeková
01/04/2024 Nájomná zmluva
29.03.2024 - Margita Košecká
02/04/2024 Nájomná zmluva
29.03.2024 - Daniel Hunák
01/05/2024 Nájomná zmluva
29.04.2024 - Silvia Erdélyiová
02/05/2024 Nájomná zmluva
29.04.2024 - Ján Morvay
03/05/2024 Nájomná zmluva
29.04.2024 - R.Cziroková, E.Czirok
04/05/2024 Nájomná zmluva
29.04.2024 - Renáta Tóthová
R02/2024 Rámcová zmluva
29.04.2024 - Elšpec H.L., s.r.o.

Zmluvy 2023

číslo zmluvy názov zmluvy dátum podpisu suma zmluvný partner
01/05/2023 Nájomná zmluva
31.05.2023 - František Gubric
01/08/2023 Nájomná zmluva
30.08.2023 - Lucia Juhásová
02/08/2023 Nájomná zmluva
30.08.2023 - R.Ostrožlík G.Ostrožlíková
03/08/2023 Nájomná zmluva
30.08.2023 - Erika Štefániková
04/08/2023 Nájomná zmluva
30.08.2023 - Veronika Ikrényiová
05/08/2023 Nájomná zmluva
30.08.2023 - Anastázia Barošová
06/08/2023 Nájomná zmluva
30.08.2023 - Lívia Lukács
07/08/2023 Nájomná zmluva
30.08.2023 - Marián Groma
01/09/2023 Nájomná zmluva
28.09.2023 - M.Horváth, H.Horváthová
01/11/2023 Zmluva o nájme nebytového priestoru
30.11.2023 - Andrea Poláková
02/11/2023 Zmluva o nájme nebytového priestoru, dodatok č.2
29.12.2023 - Juraj Mackura

Zmluvy 2022

číslo zmluvy názov zmluvy dátum podpisu suma zmluvný partner
01/01/2022 Zmluva o nájme nebytového priestoru
17.01.2022 431,20€ BALCOS, s.r.o.
02/01/2022 Nájomná zmluva
31.01.2022 - A.Bednáriková, A.Bednárik
01/04/2022 Nájomná zmluva
29.04.2022 - Ľudmila Serišová
02/04/2022 Nájomná zmluva
29.04.2022 - Ivana Jankovičová
01/05/2022 Nájomná zmluva
31.05.2022 - M.Homola, R.Homolová
01/06/2022 Nájomná zmluva
01.07.2022 - Jaroslav Uhrík
01/07/2022 Nájomná zmluva
29.07.2022 - Beáta Bachová
02/07/2022 Nájomná zmluva
29.07.2022 - Juraj Hajnala
03/07/2022 Nájomná zmluva
29.07.2022 - Miroslav Laho
04/07/2022 Nájomná zmluva
29.07.2022 - R.Zaleňák,A.Zeleňáková
05/07/2022 Nájomná zmluva
29.07.2022 - P.Nagy,J.Nagyová
06/07/2022 Nájomná zmluva
29.07.2022 - J.Divko,K.Divková
07/07/2022 Nájomná zmluva
29.07.2022 - D.Lauro,R.Laurová
01/09/2022 Nájomná zmluva
29.09.2022 - Jaroslav Šurnovský
02/09/2022 Nájomná zmluva
29.09.2022 - Lýdia Bajusznácsová
01/10/2022 Nájomná zmluva
01.11.2022 - Martin Brand
02/10/2022 Nájomná zmluva
01.11.2022 - Alica Dőmeová
01/11/2022 Nájomná zmluva
30.11.2022 - M.Tőkőly, B.Tőkőlyová
01/12/2022 Nájomná zmluva
30.12.2022 - J.Foltín, S.Foltínová
02/12/2022 Nájomná zmluva
30.12.2022 - M.Bujdák, M.Bujdáková
03/12/2022 Nájomná zmluva
30.12.2022 - Margaréta Brandová
04/12/2022 Nájomná zmluva
30.12.2022 - Rudolf Brand
05/12/2022 Nájomná zmluva
30.12.2022 - Rudolf Brand
06/12/2022 Nájomná zmluva
30.12.2022 - Emil Brand
07/12/2022 Nájomná zmluva
30.12.2022 - E.Brand, E.Brandová
08/12/2022 Nájomná zmluva
30.12.2022 - Štefan Polák
09/12/2022 Nájomná zmluva
30.12.2022 - Anna Gubová

Zmluvy 2021

číslo zmluvy názov zmluvy dátum podpisu suma zmluvný partner
01/01/2021 Nájomná zmluva
25.01.2020 - P.Ondrišek, V.Ondrišeková
02/01/2021 Zmluva o nájme nebytového priestoru
29.01.2020 1564,95€ Marián Gajdošík - MOMAMONT
01/03/2021 Nájomná zmluva
31.03.2021 - Margita Košecká
02/03/2021 Nájomná zmluva
31.03.2021 - J.Moldova, P.Kečkéš
03/03/2021 Nájomná zmluva
31.03.2021 - Daniel Hunák
04/03/2021 Zmluva o nájme nebytového priestoru
31.03.2021 251,13€ Zuzana Malíková
05/03/2021 Zmluva o nájme nebytového priestoru
31.03.2021 187,86€ Júlia Štefániková, Šarm
01/04/2021 Nájomná zmluva
25.04.2021 - Ján Morvay
02/04/2021 Nájomná zmluva
28.04.2021 - E.Czirok,R.Cziroková
03/04/2021 Nájomná zmluva
27.04.2021 - Silvia Erdélyiova
01/05/2021 Nájomná zmluva
25.05.2021 - Eleonóra Banásová
01/06/2021 Nájomná zmluva
28.06.2021 - Jarlila Drážkovičová
02/06/2021 Nájomná zmluva
28.06.2021 - Mária Hrušovská
03/06/2021 Nájomná zmluva
28.06.2021 - Bc.Miroslava Strakulová
01/07/2021 Nájomná zmluva
27.09.2021 - M.Mráziková, P.Mrázik
02/07/2021 Nájomná zmluva
27.07.2021 - Ladislav Mokráš
03/07/2021 Nájomná zmluva
27.07.2021 - F.Almáši, M.Almášiová
01/08/2021 Nájomná zmluva
27.08.2021 - Zita Štefčíková
01/09/2021 Nájomná zmluva
30.09.2021 - Anna Zárubová
01/10/2021 Nájomná zmluva
29.10.2021 - Martin Brand
02/10/2021 Nájomná zmluva
29.10.2021 - P.Hagan, M.Haganová
01/11/2021 Nájomná zmluva
30.11.2021 - Monika Uhríková
02/11/2021 Nájomná zmluva
30.11.2021 - Oľga Nemešová
03/11/2021 Nájomná zmluva
30.11.2021 - Alica Dőmeová
01/12/2021 Nájomná zmluva
30.12.2021 - Anna Gubová
02/12/2021 Nájomná zmluva
30.12.2021 - Štefan Polák
03/12/2021 Nájomná zmluva
30.12.2021 - Rudolf Brand
04/12/2021 Nájomná zmluva
30.12.2021 - Rudolf Brand
05/12/2021 Nájomná zmluva
30.12.2021 - Margaréta Brandová
06/12/2021 Nájomná zmluva
30.12.2021 - E.Brand,E.Brandová
08/12/2021 Nájomná zmluva
30.12.2021 - Emil Brand
09/12/2021 Dodatok č.1
01.01.2022 504,22€ Juraj Mackura

Zmluvy 2020

číslo zmluvy názov zmluvy dátum podpisu suma zmluvný partner
01/01/2020 Zmluva o nájme nebytového priestoru
30.01.2020 1564,95€ Alena Barusová BYTAFORM
01/05/2020 Zmluva o nájme nebytového priestoru
15.05.2020 1743€ Miloš SKAČAN
01/08/2020 Nájomná zmluva
28.08.2020 - P.Rakovský, E.Rakovská
02/08/2020 Nájomná zmluva
28.08.2020 - R.Ostrožlík, G.Ostrožlíková
03/08/2020 Nájomná zmluva
28.08.2020 - Marián Groma
04/08/2020 Nájomná zmluva
28.08.2020 - Lívia Lukács
05/08/2020 Nájomná zmluva
28.08.2020 - Anastázia Barošová
06/08/2020 Nájomná zmluva
28.08.2020 - Jaroslav Vitek
07/08/2020 Nájomná zmluva
28.08.2020 - L.Juhásová, M.Vančík
08/08/2020 Nájomná zmluva
28.08.2020 - Zuzana Heková
09/08/2020 Nájomná zmluva
28.08.2020 - Erika Štefániková
10/08/2020 Nájomná zmluva
28.08.2020 - V.Ikrényiová, T.Radl
01/09/2020 Zmluva o nájme nebytového priestoru
14.09.2020 475,93€ Mgr. Jozef Švec-INTEGRÁL
02/09/2020 Nájomná zmluva
29.09.2020 - M.Horváth, H.Horváthová
01/11/2020 Nájomná zmluva
01.12.2020 - Alica Dömeová
01/12/2020 Nájomná zmluva
30.12.2020 - Anna Gubová
02/12/2020 Nájomná zmluva
30.12.2020 - E.Brand, E.Brandová
03/12/2020 Nájomná zmluva
30.12.2020 - Emil Brand
04/12/2020 Nájomná zmluva
30.12.2020 - Rudolf Brand
05/12/2020 Nájomná zmluva
30.12.2020 - Rudolf Brand
06/12/2020 Nájomná zmluva
30.12.2020 - Margaréta Brandová
07/12/2020 Zmluva o nájme nebytového priestoru
30.12.2020 1349,57€ Jozef RÍČI FORSGAS