Charakteristika podniku

Predmet podnikania: Výroba a rozvod tepla, (vrátane jeho predaja), zabezpečovanie služieb na prevádzku objektov, zariadení budov, vodoinštalatérske práce, kúrenárske práce, rozmnožovacie a kopírovacie služby. Spoločnosť môže vykonávať aj ďalšie činnosti uvedené v obchodnom registri.

Názov obchodnej spoločnosti: Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o.,
Sídlo: Školská 2, ŠURANY
IČO: 36 561 011
Deň zápisu: 16.6.2004
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Štatutárny orgán :
konateľ Jozef TRUNGEL, DiS

Spoločníci :
Mesto Šurany (ako jediný spoločník)

Dozorná rada :
Ing. Eva Augustínová, predsedníčka DR, prednostka MsÚ Šurany
Ing. František Tamašovič, člen DR, zástupca primátora mesta Šurany
Mgr. Karol Kliment, člen DR, poslanec MsZ Šurany
Ing. František Hatina, člen DR, poslanec MsZ Šurany
Ing. Andrea Heclová, členka DR, poslankyňa MsZ Šurany

Additional information