v roku 2018

  • Rozhodnutie URSO č. 0077/2018/T o cene tepla na obdobie od 1.1.2018 do 31.12.2021

 

*Ceny elektrickej energie sa týkajú spotreby elektriny v spoločných priestoroch (chodby) a na spoločných zariadeniach bytových domov (výťahy) v správe našej spoločnosti.

Additional information