v roku 2019

  • Informácia od Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Nitra o zvyšovaní ceny stočného od 1.9.2019
  • Cenové rozhodnutie URSO č. 0014/2019/V, zo dňa 21.8.2019 o zmene výšky ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Additional information