Zmluvy 2012

číslo zmluvy názov zmluvy dátum podpisu suma zmluvný partner
01/02/2012 Nájomná zmluva 31.01.2012 - M. Hozlár, M. Hozlárová
01/03/2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov 30.03.2012 927,40 Žaneta Rigová
02/03/2012 Dodatok č.1
15.03.2012 - Mesto Šurany
01/04/2012 Nájomná zmluva 30.04.2012 - Silvia Haluzová
01/05/2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov 15.05.2012 858,49 Michal Porubský
01/06/2012 Nájomná zmluva 30.06.2012 - Irena Krajčovičová
02/06/2012 Nájomná zmluva 30.06.2012 - Jarmila Dráškovičová
03/06/2012 Nájomná zmluva 30.06.2012 - Miroslava Strakulová
04/06/2012 Nájomná zmluva 30.06.2012 - Mária Laurová
01/07/2012 Nájomná zmluva 31.07.2012 - M. Polák, A. Poláková
02/07/2012 Nájomná zmluva 31.07.2012 - M. Mandíková, P. Mrázik
01/08/2012 Nájomná zmluva 31.08.2012 - Zita Štefčíková
01/09/2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov 14.09.2012 223,60 Miroslava Fíšanová
02/09/2012 Nájomná zmluva 15.09.2012 - Anna Zárubová
01/10/2012 Nájomná zmluva 29.10.2012 - P. Hagan, M. Haganová
01/11/2012 Nájomná zmluva 29.11.2012 - O. Nemešová
02/11/2012 Nájomná zmluva 29.11.2012 - J.Krajčovič, S. Krajčovičová
03/11/2012 Nájomná zmluva 29.11.2012 - Ľ. Uhrík, M. Uhríková
04/11/2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov 12.11.2012 265,56 WESTLINE, s.r.o.
01/12/2012 Nájomná zmluva 31.12.2012 - Milan Kováč
02/12/2012 Nájomná zmluva 31.12.2012 - R. Oborák, Ž. Gubová
03/12/2012 Nájomná zmluva 31.12.2012 - Rudolf Brand ml.
04/12/2012 Nájomná zmluva 31.12.2012 - Dušan Polák
05/12/2012 Nájomná zmluva 31.12.2012 - Eva Tarajová
06/12/2012 Nájomná zmluva 31.12.2012 - Roman Procháczka
07/12/2012 Nájomná zmluva 31.12.2012 - Renáta Kováčová
08/12/2012 Nájomná zmluva 31.12.2012 - Š. Kováč, I. Kováčová
09/12/2012 Nájomná zmluva 31.12.2012 - Helena Smoleňáková
10/12/2012 Nájomná zmluva 31.12.2012 - L. Kováč, M. Kováčová
11/12/2012 Nájomná zmluva 31.12.2012 - T. Kováč, P, Rafaelová
12/12/2012 Nájomná zmluva 31.12.2012 - Rudolf Brand
13/12/2012 Nájomná zmluva 31.12.2012 - Margaréta Brandová
14/12/2012 Nájomná zmluva 31.12.2012 - Peter Buranský
15/12/2012 Nájomná zmluva 31.12.2012 - Paula Poláková
16/12/2012 Nájomná zmluva 31.12.2012 - Eva Kovácsová
17/12/2012 Nájomná zmluva 29.12.2012 - P. Nagy, J. Nagyová
18/12/2012 Nájomná zmluva 31.12.2012 - M.Banda, Z.Bandová
19/12/2012 Nájomná zmluva 31.12.2012 - Tatiana Lakatošová