Zmluvy 2018

číslo zmluvy názov zmluvy dátum podpisu suma zmluvný partner
01/03/2018 Nájomná zmluva
30.03.2018 - Daniel Hunák
01/04/2018 Nájomná zmluva
27.04.2018 - Ján Morvay
02/04/2018 Nájomná zmluva
27.04.2018 - R.Czirokova, E.Czirok
03/04/2018 Nájomná zmluva
27.04.2018 - S.Chovancova, V.Erdélyi
01/06/2018 Nájomná zmluva
31.05.2018 - Eleonóra Banásová
01/07/2018 Nájomná zmluva
30.06.2018 - Mária Hrušovská
02/07/2018 Nájomná zmluva
30.06.2018 - Bc. Miroslava Strakulová
03/07/2018 Nájomná zmluva
30.06.2018 - Jarmila Drážkovičová
02/08/2018 Nájomná zmluva
23.07.2018 - F.Almáši, M.Almášiová
03/08/2018 Nájomná zmluva
23.07.2018 - Emil Brand
04/08/2018 Nájomná zmluva
23.07.2018 - E.Brand E.Brandová
05/08/2018 Nájomná zmluva
31.07.2018 - Ladislav Mokráš
07/08/2018 Nájomná zmluva
01.08.2018 - Alica Dőmeová
08/08/2018 Nájomná zmluva
27.08.2018 - Zita Štefčíková
09/08/2018 Zmluva o bežnom účte
16.08.2018 - PrimaBanka
01/09/2018 Nájomná zmluva
30.09.2018 - Anna Zárubová
01/10/2018 Nájomná zmluva
30.10.2018 - P.Hagan, M.Haganová
01/11/2018 Nájomná zmluva
30.11.2018 - Monika Uhríková
03/11/2018 Zmluva o nájme nebytového priestoru
15.11.2018 375.18 It-design s.r.o.
01/12/2018 Nájomná zmluva
30.12.2018 - Emil Brand
02/12/2018 Nájomná zmluva
30.12.2018 - Alica Dőmeová
03/12/2018 Nájomná zmluva
30.12.2018 - E.Brand, E.Brandová
04/12/2018 Nájomná zmluva
31.12.2018 - Rudolf Brand
05/12/2018 Nájomná zmluva
31.12.2018 - Rudolf Brand
06/12/2018 Nájomná zmluva
31.12.2018 - Margaréta Brandová

Additional information