Zmluvy 2022

číslo zmluvy názov zmluvy dátum podpisu suma zmluvný partner
01/01/2022 Zmluva o nájme nebytového priestoru
17.01.2022 431,20€ BALCOS, s.r.o.
02/01/2022 Nájomná zmluva
31.01.2022 - A.Bednáriková, A.Bednárik
01/04/2022 Nájomná zmluva
29.04.2022 - Ľudmila Serišová
02/04/2022 Nájomná zmluva
29.04.2022 - Ivana Jankovičová
01/05/2022 Nájomná zmluva
31.05.2022 - M.Homola, R.Homolová
01/06/2022 Nájomná zmluva
01.07.2022 - Jaroslav Uhrík
01/07/2022 Nájomná zmluva
29.07.2022 - Beáta Bachová
02/07/2022 Nájomná zmluva
29.07.2022 - Juraj Hajnala
03/07/2022 Nájomná zmluva
29.07.2022 - Miroslav Laho
04/07/2022 Nájomná zmluva
29.07.2022 - R.Zaleňák,A.Zeleňáková
05/07/2022 Nájomná zmluva
29.07.2022 - P.Nagy,J.Nagyová
06/07/2022 Nájomná zmluva
29.07.2022 - J.Divko,K.Divková
07/07/2022 Nájomná zmluva
29.07.2022 - D.Lauro,R.Laurová
01/09/2022 Nájomná zmluva
29.09.2022 - Jaroslav Šurnovský
02/09/2022 Nájomná zmluva
29.09.2022 - Lýdia Bajusznácsová
01/10/2022 Nájomná zmluva
01.11.2022 - Martin Brand
02/10/2022 Nájomná zmluva
01.11.2022 - Alica Dőmeová
01/11/2022 Nájomná zmluva
30.11.2022 - M.Tőkőly, B.Tőkőlyová
01/12/2022 Nájomná zmluva
30.12.2022 - J.Foltín, S.Foltínová
02/12/2022 Nájomná zmluva
30.12.2022 - M.Bujdák, M.Bujdáková
03/12/2022 Nájomná zmluva
30.12.2022 - Margaréta Brandová
04/12/2022 Nájomná zmluva
30.12.2022 - Rudolf Brand
05/12/2022 Nájomná zmluva
30.12.2022 - Rudolf Brand
06/12/2022 Nájomná zmluva
30.12.2022 - Emil Brand
07/12/2022 Nájomná zmluva
30.12.2022 - E.Brand, E.Brandová
08/12/2022 Nájomná zmluva
30.12.2022 - Štefan Polák
09/12/2022 Nájomná zmluva
30.12.2022 - Anna Gubová

Additional information