Zmluvy 2017

číslo zmluvy názov zmluvy dátum podpisu suma zmluvný partner
01/01/2017 Zmluva o nájme nebytového priestoru
13.01.2017 309,91€ Ing. Gabriela Lahová
01/03/2017 Zmluva o nájme nebytového priestoru
09.03.2017 93,93€ Hajnalová Andrea
01/05/2017 Zmluva o nájme nebytového priestoru
22.05.2017 554,40€ JUDr. Hesoun Jan
01/07/2017 Zmluva o nájme nebytového priestoru
18.07.2017 554,40€ JUDr. Hesoun Jan
01/08/2017 Nájomná zmluva
30.08.2017 - L.Juhásová, M.Vančík
02/08/2017 Nájomná zmluva
30.08.2017 - Jaroslav Vitek
03/08/2017 Nájomná zmluva
30.08.2017 - Anastázia Barošová
04/08/2017 Nájomná zmluva
30.08.2017 - Lívia Lukács
05/08/2017 Nájomná zmluva
30.08.2017 - Marián Groma
06/08/2017 Nájomná zmluva
30.08.2017 - R.Ostrožlík, G.Ostrožlíková
07/08/2017 Nájomná zmluva
30.08.2017 - P.Rakovský, E.Rakovská
08/08/2017 Nájomná zmluva
30.08.2017 - M.Švejkovská, V.Švejkovský
09/08/2017 Nájomná zmluva
30.08.2017 - Zuzana Heková
10/08/2017 Nájomná zmluva
30.08.2017 - V.Ikrényiová, T.Radl
11/08/2017 Nájomná zmluva
30.08.2017 - Erika Štefániková
12/08/2017 Nájomná zmluva
30.08.2017 - D.Skočková, P.Štibľarík
13/08/2017 Nájomná zmluva
30.08.2017 - V.Váradyová, L.Vitek
01/09/2017 Zmluva o nájme nebytového priestoru
14.09.2017 278,05€ Ing. Lenka Dukátová
02/09/2017 Zmluva o nájme nebytového priestoru
14.09.2017 322,78€ Ing.Ing. Peter Ostrožlík
01/11/2017 Zmluva o nájme nebytového priestoru
22.11.2017 475,93€ Ing. Lenka Dukátová
01/12/2017 Nájomná zmluva
30.12.2017 - M.Bujdák, M.Bujdáková

Additional information