Zmluvy 2019

číslo zmluvy názov zmluvy dátum podpisu suma zmluvný partner
01/01/2019 Nájomná zmluva
01.02.2019 - A.Bednáriková, A.Bednárik
02/01/2019 Nájomná zmluva
30.01.2019 - Iveta Hozlárová
01/03/2019 Nájomná zmluva
25.03.2019 - J.Moldová, P.Kečkéš
01/04/2019 Nájomná zmluva
30.04.2019 - Ľudmila Serišová
02/04/2019 Nájomná zmluva
30.04.2019 - Ivana Jankovičová
01/05/2019 Nájomná zmluva
31.05.2019 - M.Homola, R.Zeleňáková
01/06/2019 Zmluva o nájme nebytového priestoru
01.07.2019 93,93€ Júlia Stefániková, Šarm
02/06/2019 Zmluva o nájme nebytového priestoru
28.06.2019 2102,52€ MVDr.Petra Michaličková(rod.Švajdová)
01/07/2019 Nájomná zmluva
26.07.2019 - M.Laho, G.Lahová
02/07/2019 Nájomná zmluva
29.07.2019 - D.Lauro,R.Laurová
03/07/2019 Nájomná zmluva
29.07.2019 - P.Nagy, J.Nagyová
04/07/2019 Nájomná zmluva
29.07.2019 - J.Divko, K.Divková
05/07/2019 Nájomná zmluva
29.07.2019 - R.Zeleňák,A.Zeleňáková
06/07/2019 Nájomná zmluva
29.07.2019 - Juraj Hajnala
08/07/2019 Nájomná zmluva
29.07.2019 - Beáta Bachová
10/07/2019 Nájomná zmluva
29.07.2019 - Zozef Olah
11/07/2019 Zmluva o nájme nebytového priestoru
29.07.2019 918,68€ Pohrebníctvo BENEK, s.r.o.
07/08/2019 Nájomná zmluva
29.07.2019 - Marián Hlavatý.
09/08/2019 Nájomná zmluva
29.07.2019 - Mária Eliášová
10/08/2019 Zmluva o nájme nebytového priestoru
30.08.2019 3025,50€ Soňa Valkovičová
01/09/2019 Nájomná zmluva
27.09.2019 - Lýdia Bajúsznácsová
01/11/2019 Nájomná zmluva
28.11.2019 - J.Divko, K.Divková
02/11/2019 Nájomná zmluva
28.11.2019 - Iveta Hozlárová
03/11/2019 Nájomná zmluva
28.11.2019 - M.Tőkőly, B.Tőkőlyová
04/11/2019 Zmluva o nájme nebytového priestoru
28.11.2019 1743€ GULVAS SERVICES, s.r.o.
05/11/2019 Zmluva o nájme nebytového priestoru
20.11.2019 198,09€ ŠTÚDIO BUTTERFLY
01/12/2019 Nájomná zmluva
01.01.2020 - Rudolf Brand
02/12/2019 Nájomná zmluva
01.01.2020 - Rudolf Brand
03/12/2019 Nájomná zmluva
01.01.2020 - Margaréta Brandová
04/12/2019 Nájomná zmluva
30.12.2019 - Alica Dőmeová
05/12/2019 Nájomná zmluva
31.12.2019 - E.Brand, E.Brandová
06/12/2019 Nájomná zmluva
31.12.2019 - Emil Brand

Additional information