Zmluvy 2023

číslo zmluvy názov zmluvy dátum podpisu suma zmluvný partner
01/05/2023 Nájomná zmluva
31.05.2023 - František Gubric
01/08/2023 Nájomná zmluva
30.08.2023 - Lucia Juhásová
02/08/2023 Nájomná zmluva
30.08.2023 - R.Ostrožlík G.Ostrožlíková
03/08/2023 Nájomná zmluva
30.08.2023 - Erika Štefániková
04/08/2023 Nájomná zmluva
30.08.2023 - Veronika Ikrényiová
05/08/2023 Nájomná zmluva
30.08.2023 - Anastázia Barošová
06/08/2023 Nájomná zmluva
30.08.2023 - Lívia Lukács
07/08/2023 Nájomná zmluva
30.08.2023 - Marián Groma
01/09/2023 Nájomná zmluva
28.09.2023 - M.Horváth, H.Horváthová

Additional information