Zmluvy 2014

číslo zmluvy názov zmluvy dátum podpisu suma zmluvný partner
01/01/2014

Nájomná zmluva

02.01.2014 -
Zoltán Kovács
01/03/2014 Zmluva o nájme nebytových priestorov
20.03.2014 756,96 € Mgr. Jozef Švec -INTEGRÁL
02/03/2014 Zmluva o nájme nebytových priestorov
14.03.2014 1907,60 € Mgr. Jozef Švec -INTEGRÁL
03/03/2014 Nájomná zmluva
28.03.2014 -
Margita Košecká

04/03/2014

Zmluva o Dielo č. 01/2014
27.03.2014 - Ing. Peter Česnek
01/06/2014 Nájomná zmluva
01.06.2014 - Magdaléna Jungwirtová
01/08/2014 Nájomná zmluva
28.08.2014 - P.Rakovský, E.Rakovská
02/08/2014 Nájomná zmluva
28.08.2014 - R.Ostrožlík, G.Ostrožlíková
03/08/2014 Nájomná zmluva
28.08.2014 - Marián Groma
04/08/2014 Nájomná zmluva
28.08.2014 - Lívia Šarkőziová
05/08/2014 Nájomná zmluva
28.08.2014 - Anastázia Barošová
06/08/2014 Nájomná zmluva
28.08.2014 - Jaroslav Vitek
07/08/2014 Nájomná zmluva
28.08.2014 - Marcel Molda
08/08/2014 Nájomná zmluva
28.08.2014 - L.Juhásová, M.Vančík
09/08/2014 Nájomná zmluva
28.08.2014 - M.Švejkovská, V.Švejkovský
10/08/2014 Nájomná zmluva
28.08.2014 - Zuzana Heková
11/08/2014 Nájomná zmluva
28.08.2014 - V.Ikrényiová, T.Radl
12/08/2014 Nájomná zmluva
28.08.2014 - Apolónia Smoleňáková
13/08/2014 Nájomná zmluva
28.08.2014 - Erika Štefániková
14/08/2014 Nájomná zmluva
28.08.2014 - D.Skočková, P.Štibľarík
15/08/2014 Nájomná zmluva
28.08.2014 - V.Váradyová, L.Vitek
16/08/2014 Nájomná zmluva
28.08.2014 - M.Cvik, Z.Václavová