Zmluvy 2016

číslo zmluvy názov zmluvy dátum podpisu suma zmluvný partner
01/01/2016 Nájomná zmluva
30.01.2016 - A.Bednáriková, A.Bednárik
02/01/2016 Nájomná zmluva
30.01.2016 - I. Hozlárová
01/03/2016 Zmluva o nájme nebytových priestorov
01.04.2016 1339,90 € dajsipauzu, s.r.o.
01/04/2016 Zmluva o nájme nebytových priestorov
01.04.2016 875,12 € MVDr. Petra Švajdová
02/04/2016 Zmluva o nájme nebytových priestorov
01.04.2016 253,76€ AXIONA s.r.o.
03/04/2016 Zmluva o nájme nebytových priestorov
01.04.2016 2505,04€ Cryoniq s.r.o.
01/05/2016 Zmluva o nájme nebytových priestorov
31.05.2016 285,72€ Miroslava Pintérová
02/05/2016 Nájomná zmluva
31.05.2016 - M.Homola,R.Zeleňáková
03/05/2016 Zmluva o nájme nebytových priestorov
01.06.2016 529,18€ Kukelová Ľudmila
01/07/2016 Nájomná zmluva
31.07.2016 - Jozef Olah
02/07/2016 Nájomná zmluva
31.07.2016 - J.Divko, K.Divkova
03/07/2016 Nájomná zmluva
31.07.2016 - P.Nagy, J.Nagyová
04/07/2016 Nájomná zmluva
31.07.2016 - Miloš Majerčík
05/07/2016 Nájomná zmluva
31.07.2016 - D.Lauro, R.Laurova
06/07/2016 Nájomná zmluva
31.07.2016 - R.Zaleňák, A.Zeleňáková
07/07/2016 Nájomná zmluva
31.07.2016 - Mária Eliášová
08/07/2016 Nájomná zmluva
31.07.2016 - Juraj Hajnala
09/07/2016 Nájomná zmluva
31.07.2016 - Beáta Bachová
10/07/2016 Nájomná zmluva
31.07.2016 - Marián Hlavatý
11/07/2016 Nájomná zmluva
31.07.2016 - M.Laho, G.Lahová
12/07/2016 Zmluva o nájme nebytových priestorov
01.08.2016 289,55€ PEDANET, s.r.o.
01/09/2016 Nájomná zmluva
30.09.2016 - Lýdia Bajúsznácsová
02/09/2016 Nájomná zmluva
01.10.2016 - Juraj Czuczor
01/10/2016 Zmluva o nájme nebytových priestorov
31.10.2016 529,18€ Ľudmila Kukelová
02/10/2016 Dodatok č.1 k zmluve o nájme nebytových priestorov
31.10.2016 1631,91€ dajsipauzu, s.r.o.
01/11/2016 Nájomná zmluva
30.11.2016 - M.Tőkőly, B.Tőkőlyová
01/12/2016 Nájomná zmluva
30.12.2016 - Róbert Brand
02/12/2016 Nájomná zmluva
30.12.2016 - Ján Pavelka
03/12/2016 Nájomná zmluva
30.12.2016 - Renáta Kováčová
04/12/2016 Nájomná zmluva
30.12.2016 - Štefan Polák
05/12/2016 Nájomná zmluva
30.12.2016 - M.Bujdák, M.Bujdáková
06/12/2016 Nájomná zmluva
30.12.2016 - Mária Verešová
07/12/2016 Nájomná zmluva
30.12.2016 - Emil Brand
08/12/2016 Nájomná zmluva
30.12.2016 - E.Brand, E.Brandová
09/12/2016 Nájomná zmluva
30.12.2016 - P.Gregušík,M.Gregušíková
10/12/2016 Nájomná zmluva
30.12.2016 - Rudolf Brand
11/12/2016 Nájomná zmluva
30.12.2016 - Margaréta Brandová
12/12/2016 Nájomná zmluva
30.12.2016 - Rudolf Brand
13/12/2016 Nájomná zmluva
30.12.2016 - L.Kováč, M.Kováčová
14/12/2016 Nájomná zmluva
30.12.2016 - Jozef Rafael
15/12/2016 Nájomná zmluva
30.12.2016 - Eva Tarajová
16/12/2016 Nájomná zmluva
30.12.2016 - Dušan Polák
17/12/2016 Nájomná zmluva
30.12.2016 - Anna Gubová

Additional information