Zmluvy 2013

číslo zmluvy názov zmluvy dátum podpisu suma zmluvný partner
01/01/2013 Zmluva o nájme nebytových priestorov 07.01.2013 922,62 € AB-IMPEX, s.r.o.
02/01/2013 Zmluva o nájme nebytových priestorov 22.01.2013 154,64 € Adriana Chudá
03/01/2013 Nájomná zmluva 31.01.2013 - M. Hozlár, M. Hozlárová
04/01/2013 Nájomná zmluva 30.10.2013 - Iveta Hozlárová
05/01/2013 Nájomná zmluva 30.01.2013 - A.Bednáriková, A.Bednárik
06/01/2013 Zmluva o nájme nebytových priestorov 28.01.1013 991,70 € Mária Vrabcová
01/02/2013 Nájomná zmluva 21.02.2013 - Jozef Rafael
02/02/2013 Zmluva o nájme nebytových priestorov 06.02.2013 223,60 € SANUS VIVUS, s.r.o.
03/02/2013 Zmluva o nájme nebytových priestorov 28.02.2013 - Jaroslav Miček
01/03/2013 Nájomná zmluva 31.03.2013 - J.Moldová, P.Kečkéš
01/06/2013 Zmluva o nájme nebytových priestorov 18.06.2013 614 € DOREKO s.r.o.
01/07/2013 Nájomná zmluva 31.07.2013 - M. Laho, G. Lahová
02/07/2013 Nájomná zmluva 31.07.2013 - Otto Frnda
03/07/2013 Nájomná zmluva 31.07.2013 - J. Divko, K. Divková
04/07/2013 Najomná zmluva 31.07.2013 - D. Lauro, R. Laurová
05/07/2013 Nájomná zmluva 31.07.2013 - Mária Eliášová
06/07/2013 Nájomná zmluva 31.07.2013 - Zuzana Hangalová
07/07/2013 Nájomná zmluva 31.07.2013 - R. Zeleňák, A. Zeleňáková
08/07/2013 Nájomná zmluva 31.07.2013 - M. Hlavatý, A. Hlavatá
09/07/2013 Nájomná zmluva 31.07.2013 - Beáta Bachová
10/07/2013 Nájomná zmluva 31.07.2013 - Jozef Olah
11/07/2013 Nájomná zmluva 31.07.2013 - Juraj Hajnala
12/07/2013 Nájomná zmluva 31.07.2013 - P. Nagy, J, Nagyová
13/07/2013 Nájomná zmluva 31.07.2013 - Peter Hatala
14/07/2013 Nájomná zmluva 31.07.2013 - Miloš Majerčík
15/07/2013 Zmluva o dielo č. 1/T/2013
08.07.2013 - VEMAPOS, s.r.o.
16/07/2013 Zmluva o dielo č. 2/T/2013
08.07.2013 - VEMAPOS, s.r.o.
17/07/2013 Zmluva o dielo č. 3/T/2013
08.07.2013 - VEMAPOS, s.r.o.
01/09/2013 Zmluva o nájme nebytových priestorov 24.09.2013 1523,92 € MOVY s.r.o.
02/09/2013 Nájomná zmluva
30.09.2013 - Vincent Vokolek
01/11/2013 Nájomná zmluva 29.11.2013 - M.Tököly, B. Tökölyová
02/11/2013 Zmluva o dielo č.8/BK-S/2013
06.11.2013 - Bytkomfort - Servis, s.r.o
01/12/2013 Nájomná zmluva 30.12.2013 - M.Bujdák, M.Bujdáková
02/12/2013 Nájomná zmluva 30.12.2013 - Beáta Lenčéšová
03/12/2013 Nájomná zmluva 30.12.2013 - Mária Verešová
04/12/2013 Nájomná zmluva 30.12:2013 - Emil Brand

05/12/2013

Nájomná zmluva 30.12.2013 - E.Brand, E.Brandová
06/12/2013 Nájomná zmluva 30.12.2013 - P.Gregušík, M.Gregušíková
07/12/2013 Nájomná zmluva 30.12.2013 - S.Molnárová, J.Molnár
08/12/2013 Nájomná zmluva 30.12.2013 - D.Zradulová, V.Zradula
09/12/2013 Nájomná zmluva 30.12.2013 - J.Pavelka, V.Pavelková
10/12/2013 Nájomná zmluva 30.12.2013 - Vincencia Kováčová
11/12/2013 Nájomná zmluva 30.12.2013 - Anna Gubová