Zmluvy 2013

číslo zmluvy názov zmluvy dátum podpisu suma zmluvný partner
01/01/2013 Zmluva o nájme nebytových priestorov 07.01.2013 922,62 € AB-IMPEX, s.r.o.
02/01/2013 Zmluva o nájme nebytových priestorov 22.01.2013 154,64 € Adriana Chudá
03/01/2013 Nájomná zmluva 31.01.2013 - M. Hozlár, M. Hozlárová
04/01/2013 Nájomná zmluva 30.10.2013 - Iveta Hozlárová
05/01/2013 Nájomná zmluva 30.01.2013 - A.Bednáriková, A.Bednárik
06/01/2013 Zmluva o nájme nebytových priestorov 28.01.1013 991,70 € Mária Vrabcová
01/02/2013 Nájomná zmluva 21.02.2013 - Jozef Rafael
02/02/2013 Zmluva o nájme nebytových priestorov 06.02.2013 223,60 € SANUS VIVUS, s.r.o.
03/02/2013 Zmluva o nájme nebytových priestorov 28.02.2013 - Jaroslav Miček
01/03/2013 Nájomná zmluva 31.03.2013 - J.Moldová, P.Kečkéš
01/06/2013 Zmluva o nájme nebytových priestorov 18.06.2013 614 € DOREKO s.r.o.
01/07/2013 Nájomná zmluva 31.07.2013 - M. Laho, G. Lahová
02/07/2013 Nájomná zmluva 31.07.2013 - Otto Frnda
03/07/2013 Nájomná zmluva 31.07.2013 - J. Divko, K. Divková
04/07/2013 Najomná zmluva 31.07.2013 - D. Lauro, R. Laurová
05/07/2013 Nájomná zmluva 31.07.2013 - Mária Eliášová
06/07/2013 Nájomná zmluva 31.07.2013 - Zuzana Hangalová
07/07/2013 Nájomná zmluva 31.07.2013 - R. Zeleňák, A. Zeleňáková
08/07/2013 Nájomná zmluva 31.07.2013 - M. Hlavatý, A. Hlavatá
09/07/2013 Nájomná zmluva 31.07.2013 - Beáta Bachová
10/07/2013 Nájomná zmluva 31.07.2013 - Jozef Olah
11/07/2013 Nájomná zmluva 31.07.2013 - Juraj Hajnala
12/07/2013 Nájomná zmluva 31.07.2013 - P. Nagy, J, Nagyová
13/07/2013 Nájomná zmluva 31.07.2013 - Peter Hatala
14/07/2013 Nájomná zmluva 31.07.2013 - Miloš Majerčík
15/07/2013 Zmluva o dielo č. 1/T/2013
08.07.2013 - VEMAPOS, s.r.o.
16/07/2013 Zmluva o dielo č. 2/T/2013
08.07.2013 - VEMAPOS, s.r.o.
17/07/2013 Zmluva o dielo č. 3/T/2013
08.07.2013 - VEMAPOS, s.r.o.
01/09/2013 Zmluva o nájme nebytových priestorov 24.09.2013 1523,92 € MOVY s.r.o.
02/09/2013 Nájomná zmluva
30.09.2013 - Vincent Vokolek
01/11/2013 Nájomná zmluva 29.11.2013 - M.Tököly, B. Tökölyová
02/11/2013 Zmluva o dielo č.8/BK-S/2013
06.11.2013 - Bytkomfort - Servis, s.r.o
01/12/2013 Nájomná zmluva 30.12.2013 - M.Bujdák, M.Bujdáková
02/12/2013 Nájomná zmluva 30.12.2013 - Beáta Lenčéšová
03/12/2013 Nájomná zmluva 30.12.2013 - Mária Verešová
04/12/2013 Nájomná zmluva 30.12:2013 - Emil Brand

05/12/2013

Nájomná zmluva 30.12.2013 - E.Brand, E.Brandová
06/12/2013 Nájomná zmluva 30.12.2013 - P.Gregušík, M.Gregušíková
07/12/2013 Nájomná zmluva 30.12.2013 - S.Molnárová, J.Molnár
08/12/2013 Nájomná zmluva 30.12.2013 - D.Zradulová, V.Zradula
09/12/2013 Nájomná zmluva 30.12.2013 - J.Pavelka, V.Pavelková
10/12/2013 Nájomná zmluva 30.12.2013 - Vincencia Kováčová
11/12/2013 Nájomná zmluva 30.12.2013 - Anna Gubová

Zmluvy 2012

číslo zmluvy názov zmluvy dátum podpisu suma zmluvný partner
01/02/2012 Nájomná zmluva 31.01.2012 - M. Hozlár, M. Hozlárová
01/03/2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov 30.03.2012 927,40 Žaneta Rigová
02/03/2012 Dodatok č.1
15.03.2012 - Mesto Šurany
01/04/2012 Nájomná zmluva 30.04.2012 - Silvia Haluzová
01/05/2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov 15.05.2012 858,49 Michal Porubský
01/06/2012 Nájomná zmluva 30.06.2012 - Irena Krajčovičová
02/06/2012 Nájomná zmluva 30.06.2012 - Jarmila Dráškovičová
03/06/2012 Nájomná zmluva 30.06.2012 - Miroslava Strakulová
04/06/2012 Nájomná zmluva 30.06.2012 - Mária Laurová
01/07/2012 Nájomná zmluva 31.07.2012 - M. Polák, A. Poláková
02/07/2012 Nájomná zmluva 31.07.2012 - M. Mandíková, P. Mrázik
01/08/2012 Nájomná zmluva 31.08.2012 - Zita Štefčíková
01/09/2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov 14.09.2012 223,60 Miroslava Fíšanová
02/09/2012 Nájomná zmluva 15.09.2012 - Anna Zárubová
01/10/2012 Nájomná zmluva 29.10.2012 - P. Hagan, M. Haganová
01/11/2012 Nájomná zmluva 29.11.2012 - O. Nemešová
02/11/2012 Nájomná zmluva 29.11.2012 - J.Krajčovič, S. Krajčovičová
03/11/2012 Nájomná zmluva 29.11.2012 - Ľ. Uhrík, M. Uhríková
04/11/2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov 12.11.2012 265,56 WESTLINE, s.r.o.
01/12/2012 Nájomná zmluva 31.12.2012 - Milan Kováč
02/12/2012 Nájomná zmluva 31.12.2012 - R. Oborák, Ž. Gubová
03/12/2012 Nájomná zmluva 31.12.2012 - Rudolf Brand ml.
04/12/2012 Nájomná zmluva 31.12.2012 - Dušan Polák
05/12/2012 Nájomná zmluva 31.12.2012 - Eva Tarajová
06/12/2012 Nájomná zmluva 31.12.2012 - Roman Procháczka
07/12/2012 Nájomná zmluva 31.12.2012 - Renáta Kováčová
08/12/2012 Nájomná zmluva 31.12.2012 - Š. Kováč, I. Kováčová
09/12/2012 Nájomná zmluva 31.12.2012 - Helena Smoleňáková
10/12/2012 Nájomná zmluva 31.12.2012 - L. Kováč, M. Kováčová
11/12/2012 Nájomná zmluva 31.12.2012 - T. Kováč, P, Rafaelová
12/12/2012 Nájomná zmluva 31.12.2012 - Rudolf Brand
13/12/2012 Nájomná zmluva 31.12.2012 - Margaréta Brandová
14/12/2012 Nájomná zmluva 31.12.2012 - Peter Buranský
15/12/2012 Nájomná zmluva 31.12.2012 - Paula Poláková
16/12/2012 Nájomná zmluva 31.12.2012 - Eva Kovácsová
17/12/2012 Nájomná zmluva 29.12.2012 - P. Nagy, J. Nagyová
18/12/2012 Nájomná zmluva 31.12.2012 - M.Banda, Z.Bandová
19/12/2012 Nájomná zmluva 31.12.2012 - Tatiana Lakatošová

Zmluvy 2011

číslo zmluvy názov zmluvy dátum podpisu suma zmluvný partner
01/01/2011 Dodatok k nájomnej zmluve 31.01.2011 - A. Vrábelová, A. Bednárik
01/02/2011 Zmluva o nájme nebytového priestoru 11.02.2011 127,82  Cech maliarov Slovenska
02/02/2011 Zmluva o nájme nebytového priestoru 11.02.2011 1832,40 COLOR DECOR spol. s r.o.
01/03/2011 Dodatok k nájomnej zmluve 31.03.2011 - J. Štefániková, M. Štefánik
01/06/2011 Zmluva o podnájme nebytového priestoru 09.06.2011 1960,22 BAL SLOVAKIA s.r.o.
02/06/2011 Zmluva o nájme nebytových priestorov 28.06.2011 163,08 Chovmat F.U., s.r.o.
01/07/2011 Dodatok k nájomnej zmluve 31.07.2011 - Otto Frnda
02/07/2011 Dodatok k nájomnej zmluve 31.07.2011 - Jozef Olah
03/07/2011 Dodatok k nájomnej zmluve 31.07.2011 - J. Divko, K. Divková
04/07/2011 Dodatok k nájomnej zmluve 31.07.2011 - D. Lauro, R. Laurová
05/07/2001 Dodatok k nájomnej zmluve 31.07.2011 - Peter Banás
06/07/2011 Dodatok k nájomnej zmluve 31.07.2011 - Zuzana Hangalová
07/07/2011 Dodatok k nájomnej zmluve 31.07.2011 - R. Zeleňák, A. Zeleňáková
08/07/2011 Dodatok k nájomnej zmluve 31.07.2011 - M. Kováčiková, M. Kováčik
09/07/2011 Dodatok k nájomnej zmluve 31.07.2011 - Juraj Hajnala st.
10/07/2011 Dodatok k nájomnej zmluve 31.07.2011 - M. Hlavatý, A. Hlavatá
11/07/2011 Dodatok k nájomnej zmluve 31.07.2011 - Beáta Bachová
12/07/2011 Dodatok k nájomnej zmluve 31.07.2011 - M. Laho, G. Lahová
13/07/2011 Dodatok k nájomnej zmluve 31.07.2011 - Peter Krajčovič
14/07/2011 Dodatok k nájomnej zmluve 31.07.2011 - Mária Eliášová
01/08/2011 Dodatok k nájomnej zmluve 31.08.2011 - J. Hajnala, I. Hajnalová
01/09/2011 Nájomná zmluva 01.09.2011 - Helena Smoleňáková
02/09/2011 Zmluva o nájme nebytových priestorov 22.09.2011 206,74 EK Reklama
03/09/2011 Dodatok k nájomnej zmluve 30.09.2011 - Vincent Vokolek
01/10/2011 Zmluva o nájme nebytových priestorov 01.10.2011 704,47 Pohrebníctvo BENEK s.r.o.
02/10/2011 Nájomná zmluva 24.10.2011 - P. Hagan, M. Haganová
01/11/2011 Dodatok k nájomnej zmluve 29.11.2011 - P. Hatala, L. Klimanová
01/12/2011 Dodatok k nájomnej zmluve 27.12.2011 - P. Nagy, J. Nagyová
02/12/2011 Nájomná zmluva 16.12.2011 - Mária Verešová
03/12/2011 Nájomná zmluva 16.12.2011 - P. Gregušík, M. Gregušíková
04/12/2011 Nájomná zmluva 16.12.2011 - Eva Tarajová
05/12/2011 Nájomná zmluva 16.12.2011 - Anna Gubová
06/12/2011 Nájomná zmluva 16.12.2011 - M. Bujdák, M. Bujdáková
07/12/2011 Nájomná zmluva 16.12.2011 - Peter Buranský
08/12/2011 Nájomná zmluva 16.12.2011 - Beáta Lenčéšová
09/12/2011 Nájomná zmluva 16.12.2011 - Milan Kováč
10/12/2011 Nájomná zmluva 16.12.2011 - Eva Kovácsová
11/12/2011 Nájomná zmluva 16.12.2011 - L. Kováč, M. Kováčová
12/12/2011 Nájomná zmluva 16.12.2011 - Š. Kováč, I. Kováčová
13/12/2011 Nájomná zmluva 16.12.2011 - Renáta Kováčová
14/12/2011 Nájomná zmluva 16.12.2011 - Vincencia Kováčová
15/12/2011 Nájomná zmluva 22.12.2011 - T. Kováč, P. Rafaelová
16/12/2011 Nájomná zmluva 16.12.2011 - Dušan Polák
17/12/2011 Nájomná zmluva 16.12.2011 - J. Pavelka, V. Pavelková
18/12/2011 Nájomná zmluva 16.12.2011 - Tatiana Lakatošová