Zmluvy 2019

číslo zmluvy názov zmluvy dátum podpisu suma zmluvný partner
01/01/2019 Nájomná zmluva
01.02.2019 - A.Bednáriková, A.Bednárik
02/01/2019 Nájomná zmluva
30.01.2019 - Iveta Hozlárová
01/03/2019 Nájomná zmluva
25.03.2019 - J.Moldová, P.Kečkéš
01/04/2019 Nájomná zmluva
30.04.2019 - Ľudmila Serišová
02/04/2019 Nájomná zmluva
30.04.2019 - Ivana Jankovičová
01/05/2019 Nájomná zmluva
31.05.2019 - M.Homola, R.Zeleňáková
01/06/2019 Zmluva o nájme nebytového priestoru
01.07.2019 93,93€ Júlia Stefániková, Šarm
02/06/2019 Zmluva o nájme nebytového priestoru
28.06.2019 2102,52€ MVDr.Petra Michaličková(rod.Švajdová)
01/07/2019 Nájomná zmluva
26.07.2019 - M.Laho, G.Lahová
02/07/2019 Nájomná zmluva
29.07.2019 - D.Lauro,R.Laurová
03/07/2019 Nájomná zmluva
29.07.2019 - P.Nagy, J.Nagyová
04/07/2019 Nájomná zmluva
29.07.2019 - J.Divko, K.Divková
05/07/2019 Nájomná zmluva
29.07.2019 - R.Zeleňák,A.Zeleňáková
06/07/2019 Nájomná zmluva
29.07.2019 - Juraj Hajnala
08/07/2019 Nájomná zmluva
29.07.2019 - Beáta Bachová
10/07/2019 Nájomná zmluva
29.07.2019 - Zozef Olah
11/07/2019 Zmluva o nájme nebytového priestoru
29.07.2019 918,68€ Pohrebníctvo BENEK, s.r.o.
07/08/2019 Nájomná zmluva
29.07.2019 - Marián Hlavatý.
09/08/2019 Nájomná zmluva
29.07.2019 - Mária Eliášová
10/08/2019 Zmluva o nájme nebytového priestoru
30.08.2019 3025,50€ Soňa Valkovičová
01/09/2019 Nájomná zmluva
27.09.2019 - Lýdia Bajúsznácsová
01/11/2019 Nájomná zmluva
28.11.2019 - J.Divko, K.Divková
02/11/2019 Nájomná zmluva
28.11.2019 - Iveta Hozlárová
03/11/2019 Nájomná zmluva
28.11.2019 - M.Tőkőly, B.Tőkőlyová
04/11/2019 Zmluva o nájme nebytového priestoru
28.11.2019 1743€ GULVAS SERVICES, s.r.o.
05/11/2019 Zmluva o nájme nebytového priestoru
20.11.2019 198,09€ ŠTÚDIO BUTTERFLY
01/12/2019 Nájomná zmluva
01.01.2020 - Rudolf Brand
02/12/2019 Nájomná zmluva
01.01.2020 - Rudolf Brand
03/12/2019 Nájomná zmluva
01.01.2020 - Margaréta Brandová
04/12/2019 Nájomná zmluva
30.12.2019 - Alica Dőmeová
05/12/2019 Nájomná zmluva
31.12.2019 - E.Brand, E.Brandová
06/12/2019 Nájomná zmluva
31.12.2019 - Emil Brand

Zmluvy 2018

číslo zmluvy názov zmluvy dátum podpisu suma zmluvný partner
01/03/2018 Nájomná zmluva
30.03.2018 - Daniel Hunák
01/04/2018 Nájomná zmluva
27.04.2018 - Ján Morvay
02/04/2018 Nájomná zmluva
27.04.2018 - R.Czirokova, E.Czirok
03/04/2018 Nájomná zmluva
27.04.2018 - S.Chovancova, V.Erdélyi
01/06/2018 Nájomná zmluva
31.05.2018 - Eleonóra Banásová
01/07/2018 Nájomná zmluva
30.06.2018 - Mária Hrušovská
02/07/2018 Nájomná zmluva
30.06.2018 - Bc. Miroslava Strakulová
03/07/2018 Nájomná zmluva
30.06.2018 - Jarmila Drážkovičová
02/08/2018 Nájomná zmluva
23.07.2018 - F.Almáši, M.Almášiová
03/08/2018 Nájomná zmluva
23.07.2018 - Emil Brand
04/08/2018 Nájomná zmluva
23.07.2018 - E.Brand E.Brandová
05/08/2018 Nájomná zmluva
31.07.2018 - Ladislav Mokráš
07/08/2018 Nájomná zmluva
01.08.2018 - Alica Dőmeová
08/08/2018 Nájomná zmluva
27.08.2018 - Zita Štefčíková
09/08/2018 Zmluva o bežnom účte
16.08.2018 - PrimaBanka
01/09/2018 Nájomná zmluva
30.09.2018 - Anna Zárubová
01/10/2018 Nájomná zmluva
30.10.2018 - P.Hagan, M.Haganová
01/11/2018 Nájomná zmluva
30.11.2018 - Monika Uhríková
03/11/2018 Zmluva o nájme nebytového priestoru
15.11.2018 375.18 It-design s.r.o.
01/12/2018 Nájomná zmluva
30.12.2018 - Emil Brand
02/12/2018 Nájomná zmluva
30.12.2018 - Alica Dőmeová
03/12/2018 Nájomná zmluva
30.12.2018 - E.Brand, E.Brandová
04/12/2018 Nájomná zmluva
31.12.2018 - Rudolf Brand
05/12/2018 Nájomná zmluva
31.12.2018 - Rudolf Brand
06/12/2018 Nájomná zmluva
31.12.2018 - Margaréta Brandová

Zmluvy 2017

číslo zmluvy názov zmluvy dátum podpisu suma zmluvný partner
01/01/2017 Zmluva o nájme nebytového priestoru
13.01.2017 309,91€ Ing. Gabriela Lahová
01/03/2017 Zmluva o nájme nebytového priestoru
09.03.2017 93,93€ Hajnalová Andrea
01/05/2017 Zmluva o nájme nebytového priestoru
22.05.2017 554,40€ JUDr. Hesoun Jan
01/07/2017 Zmluva o nájme nebytového priestoru
18.07.2017 554,40€ JUDr. Hesoun Jan
01/08/2017 Nájomná zmluva
30.08.2017 - L.Juhásová, M.Vančík
02/08/2017 Nájomná zmluva
30.08.2017 - Jaroslav Vitek
03/08/2017 Nájomná zmluva
30.08.2017 - Anastázia Barošová
04/08/2017 Nájomná zmluva
30.08.2017 - Lívia Lukács
05/08/2017 Nájomná zmluva
30.08.2017 - Marián Groma
06/08/2017 Nájomná zmluva
30.08.2017 - R.Ostrožlík, G.Ostrožlíková
07/08/2017 Nájomná zmluva
30.08.2017 - P.Rakovský, E.Rakovská
08/08/2017 Nájomná zmluva
30.08.2017 - M.Švejkovská, V.Švejkovský
09/08/2017 Nájomná zmluva
30.08.2017 - Zuzana Heková
10/08/2017 Nájomná zmluva
30.08.2017 - V.Ikrényiová, T.Radl
11/08/2017 Nájomná zmluva
30.08.2017 - Erika Štefániková
12/08/2017 Nájomná zmluva
30.08.2017 - D.Skočková, P.Štibľarík
13/08/2017 Nájomná zmluva
30.08.2017 - V.Váradyová, L.Vitek
01/09/2017 Zmluva o nájme nebytového priestoru
14.09.2017 278,05€ Ing. Lenka Dukátová
02/09/2017 Zmluva o nájme nebytového priestoru
14.09.2017 322,78€ Ing.Ing. Peter Ostrožlík
01/11/2017 Zmluva o nájme nebytového priestoru
22.11.2017 475,93€ Ing. Lenka Dukátová
01/12/2017 Nájomná zmluva
30.12.2017 - M.Bujdák, M.Bujdáková

Zmluvy 2016

číslo zmluvy názov zmluvy dátum podpisu suma zmluvný partner
01/01/2016 Nájomná zmluva
30.01.2016 - A.Bednáriková, A.Bednárik
02/01/2016 Nájomná zmluva
30.01.2016 - I. Hozlárová
01/03/2016 Zmluva o nájme nebytových priestorov
01.04.2016 1339,90 € dajsipauzu, s.r.o.
01/04/2016 Zmluva o nájme nebytových priestorov
01.04.2016 875,12 € MVDr. Petra Švajdová
02/04/2016 Zmluva o nájme nebytových priestorov
01.04.2016 253,76€ AXIONA s.r.o.
03/04/2016 Zmluva o nájme nebytových priestorov
01.04.2016 2505,04€ Cryoniq s.r.o.
01/05/2016 Zmluva o nájme nebytových priestorov
31.05.2016 285,72€ Miroslava Pintérová
02/05/2016 Nájomná zmluva
31.05.2016 - M.Homola,R.Zeleňáková
03/05/2016 Zmluva o nájme nebytových priestorov
01.06.2016 529,18€ Kukelová Ľudmila
01/07/2016 Nájomná zmluva
31.07.2016 - Jozef Olah
02/07/2016 Nájomná zmluva
31.07.2016 - J.Divko, K.Divkova
03/07/2016 Nájomná zmluva
31.07.2016 - P.Nagy, J.Nagyová
04/07/2016 Nájomná zmluva
31.07.2016 - Miloš Majerčík
05/07/2016 Nájomná zmluva
31.07.2016 - D.Lauro, R.Laurova
06/07/2016 Nájomná zmluva
31.07.2016 - R.Zaleňák, A.Zeleňáková
07/07/2016 Nájomná zmluva
31.07.2016 - Mária Eliášová
08/07/2016 Nájomná zmluva
31.07.2016 - Juraj Hajnala
09/07/2016 Nájomná zmluva
31.07.2016 - Beáta Bachová
10/07/2016 Nájomná zmluva
31.07.2016 - Marián Hlavatý
11/07/2016 Nájomná zmluva
31.07.2016 - M.Laho, G.Lahová
12/07/2016 Zmluva o nájme nebytových priestorov
01.08.2016 289,55€ PEDANET, s.r.o.
01/09/2016 Nájomná zmluva
30.09.2016 - Lýdia Bajúsznácsová
02/09/2016 Nájomná zmluva
01.10.2016 - Juraj Czuczor
01/10/2016 Zmluva o nájme nebytových priestorov
31.10.2016 529,18€ Ľudmila Kukelová
02/10/2016 Dodatok č.1 k zmluve o nájme nebytových priestorov
31.10.2016 1631,91€ dajsipauzu, s.r.o.
01/11/2016 Nájomná zmluva
30.11.2016 - M.Tőkőly, B.Tőkőlyová
01/12/2016 Nájomná zmluva
30.12.2016 - Róbert Brand
02/12/2016 Nájomná zmluva
30.12.2016 - Ján Pavelka
03/12/2016 Nájomná zmluva
30.12.2016 - Renáta Kováčová
04/12/2016 Nájomná zmluva
30.12.2016 - Štefan Polák
05/12/2016 Nájomná zmluva
30.12.2016 - M.Bujdák, M.Bujdáková
06/12/2016 Nájomná zmluva
30.12.2016 - Mária Verešová
07/12/2016 Nájomná zmluva
30.12.2016 - Emil Brand
08/12/2016 Nájomná zmluva
30.12.2016 - E.Brand, E.Brandová
09/12/2016 Nájomná zmluva
30.12.2016 - P.Gregušík,M.Gregušíková
10/12/2016 Nájomná zmluva
30.12.2016 - Rudolf Brand
11/12/2016 Nájomná zmluva
30.12.2016 - Margaréta Brandová
12/12/2016 Nájomná zmluva
30.12.2016 - Rudolf Brand
13/12/2016 Nájomná zmluva
30.12.2016 - L.Kováč, M.Kováčová
14/12/2016 Nájomná zmluva
30.12.2016 - Jozef Rafael
15/12/2016 Nájomná zmluva
30.12.2016 - Eva Tarajová
16/12/2016 Nájomná zmluva
30.12.2016 - Dušan Polák
17/12/2016 Nájomná zmluva
30.12.2016 - Anna Gubová

Zmluvy 2015

číslo zmluvy názov zmluvy dátum podpisu suma zmluvný partner
01/01/2015

Nájomná zmluva

31.12.2014 -
L.Kováč, M.Kováčová
02/01/2015 Nájomná zmluva
31.12.2014 - Renáta Kováčová
04/01/2015 Nájomná zmluva
31.12.2014 - E.Brand, E.Brandová
05/01/2015 Nájomná zmluva
31.12.2014 -
Peter Buranský

06/01/2015

Nájomná zmluva
31.12.2014 - M.Bujdák, M.Bujdáková
07/01/2015 Nájomná zmluva
31.12.2014 - Júlia Bandová
08/01/2015 Nájomná zmluva
31.12.2014 - Beáta Lenčéšová
09/01/2015 Nájomná zmluva
31.12.2014 - Mária Verešová
10/01/2015 Nájomná zmluva
31.12.2014 - Emil Brand
11/01/2015 Nájomná zmluva
31.12.2014 - P.Gregušík, M.Gregušíková
12/01/2015 Nájomná zmluva
31.12.2014 - M.Hozlár, M.Hozlárová
13/01/2015 Nájomná zmluva
31.12.2014 - Zoltán Kovács
14/01/2015 Nájomná zmluva
31.12.2014 - Š.Kováč, I.Kováčová
15/01/2015 Nájomná zmluva
31.12.2014 - T.Kováč, P.Rafaelová
16/01/2015 Nájomná zmluva
31.12.2014 - J.Pavelka, V.Pavelková
17/01/2015 Nájomná zmluva
31.12.2014 - Vincencia Kováčová
18/01/2015 Nájomná zmluva
31.12.2014 - Jozef Rafael
19/01/2015 Nájomná zmluva
31.12.2014 - Milan Kováč
20/01/2015 Nájomná zmluva
31.12.2014 - Eva Tarajová
21/01/2015 Nájomná zmluva
31.12.2014 - Roman Procháczka
22/01/2015 Nájomná zmluva
31.12.2014 - Helena Smoleňáková
23/01/2015 Nájomná zmluva
31.12.2014 - Paula Poláková
24/01/2015 Nájomná zmluva 31.12.2014 - Anna Gubová
25/01/2015 Nájomná zmluva 31.12.2014 - Dušan Polák
01/02/2015 Nájomná zmluva 31.01.2015 - Štefan Polák
01/03/2015 Zmluva o nájme nebytových priestorov 12.03.2015 817,96 € Cryoniq s.r.o.
01/04/2015 Nájomá zmluva 31.03.2015 - Daniel Hunák
02/04/2015 Nájomá zmluva 30.04.2015 - S.Chovancová, V.Erdélyi
03/04/2015 Nájomá zmluva 30.04.2015 - Ján Morvay
04/04/2015 Nájomá zmluva 01.05.2015 - Mária Verešová
01/05/2015 Nájomá zmluva 27.05.2015 - Eleonóra Banásová
02/05/2015 Zmluva o nájme nebytových priestorov 15.05.2015 1101,53€ Pavol Miček
01/06/2015 Nájomá zmluva 30.06.2015 - Mária Hrušovská
02/06/2015 Nájomá zmluva 30.06.2015 - Miroslava Strakulová
03/06/2015 Nájomá zmluva 30.06.2015 - Jarmila Drážkovičová
01/07/2015 Nájomá zmluva 30.07.2015 - M.Mráziková, P.Mrázik
02/07/2015 Nájomá zmluva 31.07.2015 - J. Foltín, S.Foltínová
03/07/2015 Nájomá zmluva 28.07.2015 - F.Almáši, M.Almášiová
04/07/2015 Nájomá zmluva 31.07.2015 - Ľubica Vrbová
01/08/2015 Nájomá zmluva 31.08.2015 - Zita Štefčíková
01/09/2015 Nájomá zmluva 21.09.2015 - Róbert Brand
02/09/2015 Nájomá zmluva 30.10.2015 - P.Hagan, M.Haganová
03/09/2015 Nájomá zmluva 30.09.2015 - Anna Zárubová
01/10/2015 Zmluva č.: 7/1000057160 02.10.2015 - Záp. vodárenská spoločnosť
01/11/2015 Nájomá zmluva 30.11.2015 - Oľga Nemešová
02/11/2015 Nájomá zmluva 30.11.2015 - Monika Uhríková
03/11/2015 Nájomá zmluva 30.11.2015 - Matúš Malík
01/12/2015 Nájomá zmluva 30.12.2015 - Anna Gubová
02/12/2015 Nájomá zmluva 30.12.2015 - Renáta Kováčová
03/12/2015 Nájomá zmluva 30.12.2015 - L.Kováč, M.Kováčová
04/12/2015 Nájomá zmluva 30.12.2015 - Rudolf Brand ml.
05/12/2015 Nájomá zmluva 30.12.2015 - Margaréta Brandová
06/12/2015 Nájomá zmluva 30.12.2015 - Rudolf Brand
07/12/2015 Nájomá zmluva 30.12.2015 - E.Brand, E.Brandova
08/12/2015 Nájomá zmluva 30.12.2015 - M.Bujdák, M.Bujdáková
09/12/2015 Nájomá zmluva 30.12.2015 - Štefan Polák
10/12/2015 Nájomá zmluva 30.12.2015 - M. Verešová
11/12/2015 Nájomá zmluva 30.12.2015 - Eva Tarajová
13/12/2015 Nájomá zmluva 30.12.2015 - P.Gregušík, M.Gregušíková
14/12/2015 Nájomá zmluva 30.12.2015 - Helena Smoleňáková
15/12/2015 Nájomá zmluva 30.12.2015 - Emil Brand
16/12/2015 Nájomá zmluva 30.12.2015 - M.Hozlár, M.Hozlárová
17/12/2015 Nájomá zmluva 30.12.2015 - Dušan Polák